„Jde nám o to, aby lidé nemuseli tento odpad nosit do separačních kontejnerů, které jsou třeba více vzdálené od jejich domovů. Cílem je zvýšit objem vytříděných odpadů a také zvýšit odměnu, kterou obec díky třídění získává," informují internetové stránky obce.

Zájemce, který se přihlásí na tamním obecním úřadu, dostane zpočátku tři modré pytle na papír a tři žluté na plasty zdarma. „Naplněné pytle tříděným odpadem pak dají každé úterý ráno lichého kalendářního týdne před dům tak, aby nepřekážely provozu, a pracovníci obce je odvezou do třídicí linky," přibližuje vedení obce.

Systém má začít fungovat  od 1. července. Podrobnější informace jsou na webu.