Kraj zrušil odvoláním napadené územní rozhodnutí a celé kolečko úředních postupů tak bude muset část stavby absolvovat znovu.
Ředitelství silnic a dálnic dnes vůbec neví, kdy se bude ve stavbě pokračovat a zda vůbec budou na silnici peníze. „Situace je v tuto chvíli velmi komplikovaná. Naše kroky budou směřovat k novému získání územního rozhodnutí a následně dořešení majetkoprávní přípravy. Nedokážeme v tuto chvíli odhadnout, kdy se nám opět podaří získat pravomocné územní rozhodnutí a zda Ministerstvo dopravy zařadí tuto stavbu do rozpočtu na příští rok,“ informovala mluvčí ŘSD Martina Vápeníková

Kraj zrušil původní rozhodnutí na základě verdiktu soudu. Ten konstatoval, že úřady pracovaly se starými podklady.
„Krajský úřad neměl jinou možnost, než prvoinstanční rozhodnutí zrušit a věc vrátit k novému projednání stavebnímu úřadu,“ uvedla v odůvodnění rozhodnutí vedoucí odboru územního plánování kraje Eva Hamrlová.

Závěr soudu uvítali zástupci Občanského sdružení Obchvat. „Je to spravedlivé. Byla chyba, že ředitelství silnic nemělo celou stavbu připravenou a postupovalo dál, přestože vědělo o výhradách, které ke stavbě jsou,“ řekla již dříve šéfka sdružení Lenka Poláková.

„Naším klíčovým argumentem, který soud přijal, bylo to, že úředníci nemohli používat výsledky posuzování vlivu stavby na životní prostředí (EIA) z poloviny devadesátých let. Jednak už nebyly platné, jednak ředitelství silnic změnilo typ křižovatek na mimoúrovňové,“ dodala Poláková.

Stavba – nestavba

Zrušení územního rozhodnutí potvrdil mluvčí kraje. „Týká se stavby silnice I/38 Znojmo – obchvat, 1. stavba, na pozemcích katastrální území Znojmo-město, Dobšice u Znojma a Kuchařovice. Zrušené územní rozhodnutí se týká pouze první stavby, nikoliv stavby druhé,“ sdělil mluvčí kraje Jiří Klement.

Takzvaná první stavba je v úseku od silnice na Únanov nad znojemskou nemocnicí po zahrádky u silnice na Suchohrdly zatím jedinou hotovou částí obchvatu. Ředitelství silnic už získalo zatím nepravomocné stavební povolení na mimoúrovňovou křižovatku navazující na začátek zbudované silnice.

„Proti povolení se odvoláme a pro druhou stavbu platí to samé co pro první. Územní rozhodnutí se také pro ni opírá o neplatnou EIA,“ dodala Poláková.
Znojemský stavební úřad nyní čeká na spis z kraje. „Je možné, že ŘSD bude vyzváno k doplnění nějakých dokladů, pak proběhne veřejné projednání.

Vzhledem k tomu, že se pravděpodobně bude zhotovovat nová EIA, nebude to záležitost několika týdnů, ale měsíců,“ potvrdila mluvčí Znojma Denisa Šipošová. Podle ní se dá očekávat, že nové územní rozhodnutí bude vydáno někdy za půl roku.

„Kraj však nezrušil stavební povolení. To je na stavbu, která již stojí, platné. Jde tedy o dosud nepostavenou část první stavby od ulice Suchohrdelské směrem na Přímětic,“ upřesnila Šipošová.

Bárta: Peníze? Ne!

Komplikace okolo stavby vedly ministra dopravy Víta Bártu k rozhodnutí neuvažovat o penězích na obchvat Znojma. „V případě znojemského obchvatu je Bártovo rozhodnutí pochopitelné. Staví se totiž jenom jedna část, která končí v polích a kudy nebude nikdo jezdit, dokud se nezačne stavět druhá část přes Přímětice. Na tu však není stavební povolen,“ uvedl server Aktuálně.cz.

Na dokončení jednání ohledně posledních pozemků stále čeká i obchvat Lechovic. Rekonstrukci I/53 ŘSD rozdělilo na pět úseků. Nejdále jsou projektanti s částí mezi Znojmem a Lechovicemi, kde pracují na podkladech pro žádost o územní rozhodnutí. Pro tři úseky na trase z Lechovic do Pohořelic zatím jen stanovili základní parametry.