Odcházejí děti ze znojemského dětského domova do nových rodin do pěstounské péče?
Téměř každý rok odcházejí od nás do rodin nejméně dvě děti. Za posledních třináct let to bylo kolem dvaceti, pětadvaceti dětí, které odešly do pěstounské péče. Všechny přechod do rodin zvládly a sžily se s ní.

To není vždy pravidlem?
Bohužel se stává , že se děti musí vrátit do dětského domova. I u nás máme sourozence, kteří z jiného domova přešli do pěstounské péče, ale nakonec se oba vrátili do ústavní péče a nyní žijí v našem domově.

Jaká jsou podle vás úskalí pěstounské péče?
Pěstounská péče je určitě dobrá, problémy nastávají, když ji lidé podcení. Dostanou třeba dítě v šesti letech, vše běží normálně do té doby, než dítě přijde do puberty. Tehdy se může stát, že rodiče přestanou dítě zvládat, považují jeho chování za nenormální a vrátí je zpět. Bohužel se někdy dokonce stane i to, že takoví lidé potom přijmou do pěstounské péče další malé dítě.

V jakém věku se dostávají do rodin děti z dětského domova?
K nám přicházejí děti od tří až pěti let věku, menší jsou v dětských centrech. Podle mého názoru se do rodin mohou dobře vřadit děti do pěti až šesti let, pak už jsou příliš velké a hůř se adaptují. Na druhé straně jsme měli i případy, kdy od nás odcházeli sedmiletý hoch a jedenáctileté děvče a jsou v pohodě.

Obracejí se na vás zájemci o adopce?
Systém funguje jinak. Nehledáme rodičům děti, ale dětem hledáme vhodné rodiče, ve spolupráci s poradním sborem brněnského magistrátu, na návrh znojemského referátu právní ochrany dítěte. K osvojení nebo do pěstounské péče nemůžeme navrhnout všechny děti, ale jen ty, které jsou právně volné. Tedy ty, jejichž rodiče neprojevují formální zájem o dítě a byli zbaveni rodičovských práv.

Považujete přechod do pěstounské péče za dobré řešení pro dítě?
Určitě. Máme eminentní zájem na tom, aby se co nejvíc dětí, u nichž je to možné, dostalo do rodiny. Při sebevětší péči nemůžeme nahradit to, co může dát jednomu či dvěma dětem rodina.

Jaké jsou vaše zkušenosti se systémem vyřizování pěstounské péče?
Celá mašinerie je poměrně zdlouhavá, to ale bohužel nemůžeme ovlivnit. Někdy se vše daří vyřídit do měsíce nebo dvou, jindy to trvá několik let a nakonec se to nepodaří. Některé případy jsou totiž velmi složité. Například pokud jde o sourozence, které je zpravidla lepší nerozdělovat. Mohou být ale i případy, kdy je vhodnější opačný postup. Je to pak velice těžké rozhodování.

Máte od dětí, které odešly do rodin zpětnou vazbu? Pošlou třeba přání k vánocům?
Ano. Některé děti přijíždějí se svými novými rodiči na návštěvu, posílají přání. Bohužel jsou i takoví pěstouni, kteří se snaží, aby nám dítě nenapsalo ani pohled , aby jim to dětský domov nepřipomínalo. Je naopak, myslím, velmi dobré, aby je vedli k tomu, aby ten pohled jednou za rok napsaly. Dítě totiž ví, že v dětském domově bylo a nikdy na to nezapomene. Pokud na to vzpomíná v dobrém, neměli by v něm vzpomínku pěstouni potlačovat. Spíš by měli dítě vést k tomu, aby vědělo, že se nemá za co stydět.

Nové rodiče našlo loni 355 lidí
Z Centra nejvíc dětí míří zpět k rodičům

Znojmo/ Zhruba o pětatřicet dětí pečuje na základě soudního nebo úředního rozhodnutí znojemské Dětské centrum.
Většina z nich se před šestým rokem života buď vrací domů, nebo se jich ujmou adoptivní rodiče či pěstouni.„Loni jsme do dětského domova předávali sedm dětí, ale to byl poměrně výjimečný případ. Patřily k nim i čtyři sourozenci, o něž se matka nestarala,“ uvedl ředitel znojemského Dětského centra Bohumil Sochor. Dvě děti loni odešly do adoptivní rodiny, čtyři do pěstounské péče. „Podobně tomu bývá i v jiných letech. Největší zájem mezi potenciálními rodiči a pěstouny je o nejmenší děti. Odcházejí od nás ale i děti například tříleté,“ dodal ředitel centra.
V péči Dětského centra se ale ocitají i děti, o něž se jejich matky a rodiny z různých důvodů nemohou postarat.
„Někdy jsou to tři měsíce, než se matka zotaví po těžké operaci. Nebo například půl roku po dobu matčina pobytu ve vězení. Máme i případy, kdy si rodiče nejprve musí dát do pořádku svůj život nebo poměry v rodině a pak se k nim děti mohou vrátit,“ doplnil ředitel. Ročně se po přechodné ústavní péči do původní rodiny vrací kolem patnácti dětí.
Pět až deset žadatelů o adopci dětí eviduje ročně sociální odbor znojemské radnice, nové rodiče najdou na Znojemsku ročně zhruba čtyři děti.
„Čekací doba je závislá na požadavcích budoucích rodičů. Pokud mají velké nároky a chtějí například dítě co nejmenší, zdravé miminko, mohou čekat i čtyři roky. V jiných případech je doba mnohem kratší,“ sdělila mluvčí znojemské radnice Denisa Šipošová.