Průměrně o jedenáct procent vzroste od ledna cena jízdného v Integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje (IDS). A to hlavně kvůli zvýšení daně z přidané hodnoty, cen energií benzínu a nafty. I tak chce rada kraje zajistit, aby ceny byly nejnižší v republice. Navíc nabídne nově i zvýhodněné jízdné například pro důchodce či studenty.

„Rada se zabývala úpravami jízdného v rámci integrované dopravy. Máme zájem na tom, aby v celém kraji bylo zachované přiměřeně srovnatelné jízdné. Schválili jsme zásady optimalizace tarifu. K úpravě dojde od prvního ledna příštího roku. Průměrně se tarif zvýší asi o jedenáct procent,“ uvedl náměstek hejtmana Václav Horák.

Jak dodal, k větším úpravám došlo naposledy na jaře 2009. „Zvýšení tarifu nemusí pokrýt veškeré nároky na Integrovaný dopravní systém. Budeme proto vést diskuzi nad příštím rozpočtem o případném dokrytí dopravní dostupnosti v kraji,“ připustil s tím, že kraj chce o navýšení jednat i s jednotlivými městy, kde funguje městská hromadná doprava.

Pokud se však nedomluví, od prvního ledna by ceny u nich mohly zůstat na stejné výši. To však nepředpokládá. O zdražení jízdného v městské hromadné dopravě zatím neuvažuje znojemská radnice. Lístek na jednotlivé jízdné vyjde ve Znojmě přímo v autobusu na deset korun. „O zdražení krajského IDS jsme se dozvěděli dnes ráno. O zvýšení ceny jízdného městské dopravy ale v současné době neuvažujeme,“ řekl místostarosta Znojma Jan Grois.

Nově chce Kordis, provozovatel IDS, zavést například roční celosíťové jízdenky pro důchodce nad sedmdesát let nebo pro doprovod dětí do tří let. Fungovat by měly i čtvrtletní a roční jízdenky na kratší vzdálenosti pro děti a studenty nebo přeprava kol v rámci systému.

Radní Zdeněk Pavlík doplnil, že kraj ročně dotuje systém více než miliardou korun. „Zvýšením ceny defacto dokryjeme jen to, co budeme následně odvádět státu. Doufám, že ministerstvo financí nesplní svůj slib a nesebere krajům peníze, kterými přispívají na železniční dopravu. U nás je to téměř dvě stě sedmdesát milionů,“ netajil se.

Náměstek hejtmana Stanislav Juránek upozornil i na to, že v Jihomoravském kraji je integrovaný systém nejlevnější. „Přitom je do něj zapojen celý kraj. Chceme to tak mít i nadále. Nic na tom nemění ani názor Brna, že uprostřed města by měly být ceny srovnatelné s Prahou. Trváme na tom, že budeme nejlacinější,“ dodal.

Fintu, kterou chce použít už před zdražením jízdného, má naplánovanou Dalibor Dvořák z Hodonic na Znojemsku. „Autobusem dojíždím do zaměstnání každý den z Hodonic do Brna. Koupil jsem si roční předplacenou jízdenku a zaplatil za ni kolem dvaceti tisíc korun. Pokud by došlo k jedenáctiprocentnímu zdražení, znamenalo by to pro mě částku převyšující dva tisíce korun. Pravděpodobně to vyřeším tak, že si další předplatné zakoupím ještě v prosinci za stávající cenu,“ řekl Dvořák.