„Děkuji za projevenou důvěru, ale ze zdravotních důvodů již nemohu dát obci to, o co jsem se snažil osmadvacet let. Samozřejmě budu plně podporovat nově zvoleného starostu,“ řekl na rozloučenou Fabík.

Starostou Únanova zastupitelé zvolili Jindřicha Bulína, místostarostkou zůstává Ludmila Pilařová. Fabík je zastupitelem a předsedou finančního výboru.