Zateplení budovy se dočkají obyvatelé domu s pečovatelskou službou ve Vančurově ulici, na nové vybavení se mohou těšit jezdci ve skateparku. Přibudou také nová parkovací místa. „Konkrétně ve vnitrobloku na Horní České a v Příměticích u školního statku, dále necháme upravit povrch odstavné plochy na nádraží. Dohromady to znamená téměř dvě stě parkovacích míst,“ doplnila Solařová.

V rozpočtu počítá vedení radnice s technologickými zásahy v Základní škole JUDr. Mareše. To přinese významné energetické úspory a současně zvýšenou kvalitu vzduchu pro děti i jejich učitele. V rozpočtu jsou peníze rovněž na zvelebení chodníků.

Další částky půjdou do údržby městských budov, jako například bývalé pošty na Horním náměstí, takzvaného Domečku nebo budovy dosluhujících městských lázní. „Musíme pro ně najít využití, a to v situaci, kdy je třeba doslova obracet každou korunu,“ konstatovala Solařová.

Rozpočet počítá s výdaji ve výši 1 431 milionů korun, na straně příjmů předpokládá 1 063 milionů korun. Předpokládaná ztráta tak činí zhruba 368 milionů. „Ponechali jsme rezervu více než dvou set milionů pro případné neočekávané výdaje a pomoc lidem,“ ujistila Solařová. Podpora se má týkat obyvatel, již se dostanou do existenční tísně. Radní mají navrhnout formu pomoci na základě analýzy.

Do hospodářského plánu na příští rok se promítl rekordní nárůst cen energií. Na řadu přijdou úsporná opatření jako snížení teploty v kancelářích, výměny svítidel za úsporné, omezení používání elektrospotřebičů.

Utrácení úspor

Od ledna pak Znojemští omezí nasvícení památek a dalších budov, změn se dočká také provoz sportovišť. „V budoucnu chceme zateplovat, zavést komunální či komunitní energetiku do praxe. Ceny energií se v posledních měsících zvýšily přibližně šestkrát. Něčemu takovému můžeme v budoucnu čelit jen v případě, že budeme maximálně soběstační,“ dodala Solařová.

Ve schvalování schodkového rozpočtu nebyli všichni zastupitelé jednotní. Ruku pro něj nezvedla menší polovina opozičních zastupitelů. Za málo investiční jej označil bývalý starosta Jakub Malačka, další s nimi poukazovali na utrácení šestiletých úspor.

Za velmi optimistický označil rozpočet i Jiří Kacetl. „Nevidím úspory, které jste před volbami deklarovali. Rezervy měly jít třeba do vytvoření parkování, které ve městě chybí, nyní se utratí. Město může dojít na velmi tvrdé dno, od něhož se bude velmi těžko odrážet,“ varoval Kacetl.

Starostka Ivana Solařová označila návrh rozpočtu za plán, kterým nové vedení Znojma začíná, s tím, že loni byl schodek podobný ve výši 320 milionů. „Není to závěrečný účet. Čelíme nárůstu energií, škrtali jsme a hledali úspory. Chtěli bychom být proinvestiční, největší položkou je ale krytý bazén, který je ve stavbě. Nevím, z čeho dedukujete, že nebudeme mít úspory pro obyvatele. Máme dostatečnou rezervu na účtech pro jejich pomoc,“ uvedla Solařová. Sestavování nového rozpočtu označila za nepotřebné.