„Za uplynulý rok se ve farnostech již vytvořily nejrůznější dobře fungující mechanismy, zvýšil se počet mší vysílaných on-line, zdokonalily se rezervační systémy pro redukovaný počet účastníků bohoslužeb,“ vyjmenovala mluvčí biskupství Martina Jandlová.

Covidové Velikonoce 2021

* V kostelech smí být pouze omezený počet lidí, ostatní jednotlivé liturgie uvidí v online přenosech.
* Přenosy bohoslužeb z brněnského Petrova zájemci najdou na nově zřízeném Youtube kanálu Katedrály sv. Petra a Pavla.
* V některých farnostech lidé najdou křížové cesty, informace o nich jsou na webech farností nebo na stránce Velikonoce.cz
* Ani děti se o v pořadí druhých covidových Velikonocích nebudou nudit, speciální program připravilo třeba brněnské Středisko volného času Lužánky nebo Vida! Science centrum.

Omezený počet lidí se může účastnit obřadů v kostele. Třeba v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla už jsou všechna místa obsazená. Kvůli zájmu věřících se totiž o ně museli ucházet prostřednictvím rezervačního systému. „Obřady se zaplnily již koncem minulého týdne, hodinu po vypsání rezervace. I přesto, že jsmena neděli stávající tři mše rozšířili na čtyři. Spustili jsme ale Youtube kanál Katedrála, který letos poprvé lidem umožní účastnit se velikonočních mší a obřadů z Petrova,“ řekla Jandlová.

Farnosti se budou řídit pokyny vydanými pro celou republiku.

Přesto v jednotlivých farnostech najdou věřící i speciální rozšiřující program. „ Podle místních možností mohou věřící přicházet do kostelů, které budou otevřené k soukromé modlitbě. Znovu objevované jsou křížové cesty v přírodě, kde lidé mohou společně prožít modlitbu. Jejich seznam je na webu Velikonoce.cz. V Brně jsme především pro mládež připravili křížovou cestu utrpení a naděje. Budeme se modlit u katedrály, u Nemocnice sv. Anny, u soudu, u věznice, na sportovištích i u policie, na hřbitově i u restaurace,“ nastínil biskupský vikář pro pastoraci a vzdělávání Roman Kubín,

Velikonoce jsou sice náboženským svátkem, zároveň ale pro děti znamenají odpočinek od školních starostí. Aby se nejmenší nenudili, kulturní a vzdělávací instituce pro ně připravily speciální program.

Velikonoční pokusy

Třeba i brněnské Vida! Science centrum. „Na Velikonoce si rodiny určitě užijí speciální Velikonoční pokusy,“ nastínila mluvčí centra Hana Laudátová. Návody najdou zájemci na webu.

Zájemce čeká rovněž venkovní program. „Připravili jsme speciální interaktivní trasy s velikonoční tématikou, některé jsou zadarmo, jiné za symbolický poplatek,“ uvedla mluvčí brněnského střediska volného času Lužánky Kristýna Kolibová.

Dospělí by před svátky neměli zapomenout na nákupy, obchody totiž budou zavřené v pátek i v pondělí.