Zájemci o týdenní dotovaný zájezd do městečka Tučepi na Makarské riviéře mohou přihlášky nosit na radnici od příští středy.

„Zájezdu do Chorvatska se mohou zúčastnit příjemci starobního či plně invalidního důchodu s trvalým pobytem ve městě Znojmě, kteří nedluží městu nebo jeho příspěvkovým organizacím. Podmínkou účasti je podání přihlášky ve stanoveném termínu a dodání kopie důchodového výměru. Cestující musí také vlastnit platný cestovní pas,“ uvedla mluvčí znojemské radnice Denisa Šipošová.

Týdenní zájezd bude stát téměř jedenáct a půl tisíce korun na osobu, polovinu uhradí město ze svého rozpočtu. Zastupitelé v něm letos pro tento účel schválili půl milionu korun.

„Přihlášky jsou k dispozici na městském webu a na podatelnách úřadu. Vyplněné přihlášky s kopií důchodového výměru lze odevzdat od příští středy od osmi hodin ráno do pátého května do páté hodiny odpoledne osobně nebo poštou na podatelně radnice na Obrokové ulici 12,“ dodal mluvčí.

Pro účast v zájezdu bude rozhodující podací číslo. Přednost budou podle mluvčí mít lidé, kteří se zájezdů neúčastnili v minulých letech.