„Jsou to právě tři roky, kdy spolek MIROSA převzal záštitu a začal na zámku organizovat Univerzitu třetího věku pro naše důchodce. Hybnou silou byla moje maminka Anna Počarovská a jednotlivými lekcemi provázel Kamil Kopeček. Zpočátku jsme si nebyli jisti, jaký bude mít univerzita ohlas. Ale byli jsme přesvědčeni, že má tato aktivita velký význam. O to víc mi bylo potěšením předat našim seniorům osvědčení,“ sdělila Nohavicová.