Dlouhodobý odpor většiny obyvatel Dyjákovic vůči třem desítkám sociálně slabých lidí, kteří jsou ubytovaní v bývalém hotelu Wild West, vyvrcholil v uplynulých dnech v nesouhlasné stanovisko tamních zastupitelů s vyplácením sociálních dávek. „Zastupitelstvo považuje za nepřístupné koncentrovat nepřizpůsobivé či sociálně slabé na jednom místě v obci," napsali mimo jiné ve svém stanovisku představitelé obce Úřadu práce ve Znojmě s tím, že zastupitelé neschvalují vyplácení dávek na bydlení jiným lidem, než těm, kteří mají v obci trvalý pobyt.

„Konali bychom tak proti zájmu vlastních lidí," doplnili Dyjákovičtí ve svém písemném vyjádření pro úřad, jehož kopii má redakce k dispozici.

To rozzlobilo provozovatelku zařízení, podnikatelku Věru Faktorovou. „Když jsem se to dozvěděla, chtěla jsem udělat za svým podnikáním tečku. Už loni, když obyvatelé Dyjákovic podepisovali petici proti poskytování příspěvku na bydlení od státu a po vesnici se o mně a o klientech šířily nepravdy, snažila jsem se vše vyvrátit. Vedení obce jsem poslala i veřejný dopis, ve kterém jsem se ke všem problémům vyjádřila. To asi nestačilo, a výsledkem je negativní stanovisko obce pro úřad práce," uvedla Faktorová. close Bývalý Wild West Hotel v Dyjákovicích dnes poskytuje přístřeší třem desítkám sociálně slabých lidí. zoom_in

Záporné stanovisko k podpoře lidí z ubytovny však nakonec Dyjákovičtí vystavili zbytečně. Od května letošního roku sice museli mít žadatelé o doplatek na bydlení, kteří bydlí dlouhodobě v ubytovnách, souhlas obce s jeho vyplacením. To vyvolalo velkou vlnu odporu a ministr vnitra Milan Chovanec nakonec své původní stanovisko přehodnotil. Vyplacení dávky tak bude jen v rukou úřadů práce, které již nemusí brát vyjádření obce jako závazné.

Podle starosty Dyjákovic Josefa Gajdošíka je tak jejich písemné stanovisko jen cárem papíru. „Přesto stále trváme na svém. Pokud jsou zde na jednom místě ubytovaní lidé, kteří nejsou trvale hlášeni v obci a pro obec nejsou žádným přínosem, a naopak se kvůli nim zvýšila drobná majetková kriminalita, nemůžeme reagovat jinak," řekl Gajdošík.

Jak dodal, nezletilí, kteří mají jejich rodiče u sebe na ubytovně, zaměstnávají policii. „Jde o drobné krádeže nebo poškozování majetku. Například nám postříkali sprejem některé budovy v obci," přiblížil Gajdošík.

Policie sice potvrdila výjezdy do Dyjákovic, nehodnotí je však jako závažné. „Je pravdou, že tam policisté řešili nějaké přestupky proti majetku, ovšem podle vedení Hrušovanského oddělení jsou místa v regionu, kde je to daleko horší," konstatovala policejní mluvčí Kamila Haraštová. Jak dodala, majetkových deliktů se v Dyjákovicích dopouštěli nezletilí, kteří nejsou ze zákona postižitelní.

To potvrdila i provozovatelka ubytovny Věta Faktorová. „Ano, ale jakmile se to otec dvou dětí dozvěděl, dal je do dětského domova. Navíc ty věci dělaly jeho děti i s místními. Mě dokonce jeden místní člověk vykradl," ohradila se Faktorová.

Jak dodala, není její podnikání žádný velký byznys. „Já jsem sociální služby vystudovala, a proto se tomu věnuji. Lidem, které ubytovávám, navíc pomáhám, a poskytuji jim sociální, finanční, exekuční a insolvenční poradenství. Není to práce na nějaké zbohatnutí. Mrzí mne, jak se k celé věci vedení Dyjákovic staví. Nechápu to," řekla.

Jednou z ubytovaných je také Jarmila Kupčeková z Načeratic. „Jsem tady s partnerem více než rok. Žije se tu dobře. Dnes jsem dostala příspěvek na bydlení za červen. Hledáme si nájem, ale tady nic není. Když to zavřou, půjdeme na ulici. Žádali jsme o byt i ve Valtrovicích, ale tam mají plno a sociální byty tam nejsou," svěřila se Kupčeková.