„Budou pokračovat restaurátorské práce na hlavní klenbě, plánujeme dokončení výměny tmelů a retuší na více než dvě stě osmdesáti metrech čtverečních. Počítáme také s opravou jednoho okna v hlavním klenebním poli,“ sdělila mluvčí brněnského biskupství Martina Jandlová.

Vedle vzácných pozdně barokních fresek má letos přijít řada i na přípravu oprav varhan. „Máme požádáno o dotaci na demontáž varhan, aby je mohli restaurátoři odborně popsat, nakonzervovat a uložit mimo kůr,“ doplnila mluvčí.

Restaurátorské práce na freskách vyjdou na víc než milion dvě stě tisíc korun, demontáž a převezení varhan na dalších zhruba dvě stě tisíc. „Milion korun poskytne ministerstvo kultury z programu záchrany architektonického dědictví, tři sta padesáti tisíci přispěje kraj, padesát tisíc dá obec Dyje. Na demontáž varhan žádáme příspěvek z nového programu obnovy kulturních památek,“ vypočítala Jandlová. Pokud biskupství získá i v dalších letech podobné příspěvky na obnovu maleb z ministerského programu jako dosud, potrvají práce na ještě asi dva další roky. „Celková obnova kostela v Dyji skončí asi za osm let,“ shrnula Jandlová.

Podle kunsthistoriků je kostel v Dyji cenný tím, že se až na menší poškození dochoval neporušený jako jeden z mála z konce osmnáctého století. Fresková výmalba stropu je Maulbertschovým pozdním dílem, na kterém spolupracovali jeho přední moravští žáci Josef Winterhalder a Felix Ivo Laicher.