Dosud neuzavřena je největší ekologická havárie, ke které vloni došlo na Znojemsku. Třetího října spadl v Žerůtkách obří zásobník tekutého hnojiva na další dva, které rovněž poškodil. Vytekly z nich stovky tun směsi močoviny a dusičnanu amonného.

Kromě největší loňské havárie se Znojemsko muselo vyrovnávat i s dalšími případy znečištění životního prostředí. Naopak ocenění Zlatý klas s kytičkou za ekologicky šetrný výrobek získala malá granulační linka firmy Kovo Novák z Citonic, Mašovický lom jako jediný v republice zase dostal evropskou cenu za rekultivaci kamenolomu.

„Začátkem října došlo v katastru obce Žerůtky k havárii nádrže na uskladnění hnojiva. Po prvotním zásahu hasičů a dalších složek došlo k mnoha opatřením na eliminaci této látky z vodního toku a okolního prostředí. Následky nejsou do dnešního dne definitivně odstraněny. Je to v loňském roce největší havárie ve správním obvodu města Znojma,“ shrnul vedoucí odboru životního prostředí Jaromír Mička.

„Nyní se vše vrací do normálu. Ještě v prosinci jsme ale odbahňovali rybník, který je nyní naprosto čistý. Na jaře do něj chceme nasadit ryby,“ sdělil starosta obce Žerůtky Zdeněk Rehtík.

Kromě úniku hnojiv se ale Znojemsko potýkalo i s dalšími případy znečištění životního prostředí. V červnu u zimního stadionu ve Slovenské ulici ve Znojmě hrozilo vážné nebezpečí kontaminace ovzduší čpavkem. Z technologického zařízení stadionu totiž unikala nebezpečná látka, na místě zasahoval kromě znojemských záchranářů i speciální protichemický tým hasičů z Brna a členové výjezdní laboratoře z Tišnova. „Šlo o technickou závadu a proto byl případ odložen,“ uvedla již dříve mluvčí znojemské policie Lenka Drahokoupilová.

Okolí Miroslavi zase v dubnu sužovaly černé skládky použitých pneumatik. Během krátké doby tam patrně někdo z místních založil hned několik sládek. Zástupci Miroslavi situaci vyřešili radikálně. Založení skládek oznámili policii. „Pachatel se ale nenašel, policie případ odložila. Skládky jsme tak museli zlikvidovat na vlastní náklady,“ posteskl si místostarosta Roman Volf.