„Obavy některých lidí jsou zbytečné. Jedná se o léčené pacienty, kteří si zaslouží důstojný život. Nejsou nebezpeční, mnozí z nich jsou vysokoškolsky vzdělaní lidé, bývalí právníci, manažeři nebo faráři,“ mírnil předsudky Vít Janků, ředitel sociálního zařízení.

Důvodem takzvané transformace Emina zámku, v němž v současnosti pobývá na šedesát lidí s duševní nemocí, je zastaralá budova. Je zařazená mezi památky. „Z toho důvodu se nedá rekonstruovat pro naše služby. V stísněných prostorách nemůžeme například počítat s pojízdnými vanami, řešit rozdělení pokojů či toalet,“ vysvětlil Janků.

Hromadné bydlení, připomínající nyní spíš nemocnici, by tak měli klienti Emina zámku vyměnit za komornější. Díky asi šesti novým domkům a dalším opraveným, v nichž by měl bydlet menší počet klientů využívajících služeb pečovatelek. Do čtyř let by měly vyrůst ve Znojmě, ale také v Šanově, Hevlíně a dalších obcích kolem Moravského Krumlova. „V jedné domácnosti by mělo bydlet čtyři až šest lidí v samostatných pokojích, u domků vznikne také centrum společenských aktivit, tedy prostor pro rozličné tvůrčí práce i kulturní aktivity. Využijí je i obyvatelé obce,“ představil plány Vít Janků.

Projekt je ve fázi přípravy žádosti o peníze z Evropské unie, za které by kraj vystavěl nové domy, či přestavěl starší pro potřeby klientů. Za tím účelem už například v Šanově nakoupil pozemky. „Péče o klienty na více místech bude pro personál náročnější, ale ze zkušeností víme, že jsme schopni to zvládnout. Důležité je, že nám to dává větší smysl, v přívětivějším prostředí se klienti zotavují mnohem rychleji, často vidíme, jak rozkvetou a vrátí se k dřívějším aktivitám, třeba rybaření,“ dodává Janků.

Zmírnění obav

Mnozí obyvatelé obcí se ale se zprávou srovnávají s obavami. Kraj chce jejich pochybnosti rozptýlit a vysvětlit vše na veřejných diskusích. V Hevlíně se uskuteční v pondělí 17. dubna, v Šanově v úterý 25. dubna, vždy v pět hodin odpoledne. „Osobně žádné napětí necítím, část lidí z Emina zámku máme totiž jako obec v opatrovnictví a máme s nimi dobré zkušenosti. Neštěstí ale je, že jsme informace neměli dřív a nemohli obyvatele informovat, bylo by to jednodušší,“ uvedl Petr Škarek, starosta Šanova.

Nyní se podle něj mnozí občané ozývají s obavami. „Neví, co mají očekávat. Je to změna, doposud totiž klienti z areálu téměř nevycházeli. Žádné problémy jsme ale nikdy nezaznamenali,“ dodal Škarek.

Podle ředitele ústavu jsou obavy lidí zbytečné. „Nejedná se o nebezpečné klienty, jejich zdravotní stav je pod lékařskou kontrolou a před duševním onemocněním žili běžným životem, jako kdokoliv z nás. Jen společnost si na ně teprve zvyká. Věřím, že tak jak před lety přijala mezi sebe tělesně postižené a vozíčkáře, zvykne si i na lidi s duševní poruchou. Ať už vznikla z jakéhokoliv důvodu,“ věří Vít Janků.

O přesunu klientů rozhodl Jihomoravský kraj, který ústav spravuje. „Ukazuje se, že největší bariérou pro zotavení lidí s duševním onemocněním, kteří žijí v ústavních podmínkách mimo běžné prostředí, je především dlouhodobé setrvávání v izolaci bez kontaktů s běžnou společností. Cílem je tedy umožnit jim žít běžný život jako všichni ostatní. K přesunutí ústavních služeb do běžného prostředí přistoupila už většina zemí západní Evropy. Děje se i v České republice a Jihomoravském kraji,“ zdůvodnila Jana Leitnerová, krajská radní pro sociální a rodinnou politiku.

Opírá se o zkušenosti z jiných krajů i zahraničí, kde už komunitní služby s bydlením běžně fungují. „Praxe ukazuje, že lidé s různým druhem zdravotního postižení jsou schopni s podporou žít téměř samostatný a kvalitní život,“ vyzdvihla Leitnerová.

Klienti Emina zámku by z něj měli odejít nejpozději do roku 2027. „Časově nejnáročnější bude nová výstavba komunitních pobytových služeb jak po stránce projektové, tak realizační,“ poukázala Leitnerová.

V Hevlíně bude žít ve třech domácnostech celkem dvanáct klientů. „To znamená v jednom rodinném domě budou žít čtyři osoby, které se budou s podporou odborné sociální služby učit žít běžným životem. Například starat se o svou domácnost, chodit do práce a podobně. Dále Jihomoravský kraj nakoupil pozemky v Šanově a hledáme další vhodné nemovitosti například ve Znojmě či na Moravskokrumlovsku,“ upřesnila Jana Leitnerová.

Emin zámek: Je domovem se zvláštním režimem, jehož zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Poskytuje celoroční služby 60 klientům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, nebo duševního onemocnění vzniklého v důsledku závislosti na návykových látkách. Areál zámku se nachází v lese mezi obcemi Šanov, Pravice a Hrušovany nad Jevišovkou.