Lesáci, silničáři, zaměstnanci Povodí Moravy i likvidátoři pojišťoven počítají a odstraňují škody, které na Znojemsku o víkendu napáchala vichřice Emma. První informace naznačují, že patrně nadělala méně problémů, než loňský orkán Kyrill.

Nejvíc práce budou mít lesáci. „Máme první odhady od revírníků, které budeme zpřesňovat. Cesty v lesích jsou nyní zarubané,“ řekl správce znojemské oblasti Lesů České republiky Petr Hurych.

Vichřice poničila nejméně osm a půl tisíce kubíků dřeva. Převážně jde o jednotlivé stromy, většinou o smrky. „Proto, po dohodě s firmami, které obstarávají těžbu, budeme přednostně likvidovat právě škody na jehličnanech kvůli kůrovci,“ dodal správce.

Zákaz vstupu do lesů patrně nepadne, nicméně lesáci vyzývají lidi k opatrnosti. „Než budou vývraty zlikvidované, hrozí v lesích zvýšené nebezpečí. Zvlášť pozor si lidé musí dát v revírech Uherčice a Lančov, kolem Kravska a Višňové,“ doplnil správce.

Lesáky také čekají další opravy oplocenek, v nichž pěstují mladé stromky. „To bude stát další peníze, s nimiž jsme nepočítali,“ podotkl Hurych.
Na nohou jsou také silničáři. „Vichřice polámala hodně stromů, přišli jsme o nějaké značky a asi o sedmdesát metrů svodidel. Úklid potrvá tři nebo čtyři dny,“ uvedl vedoucí znojemské oblasti krajské správy silnic Jiří Fukač.

Silničáři uklízejí

Škoda byla po vichřici zhruba stejná jako při loňském orkánu. „Loni to bylo celkem za všechny silnice na Znojemsku šest set osmdesát tisíc, letos to bude velmi podobná částka,“ dodal Fukač.

Co způsobil vítr kolem řek a přehrad, zjišťují lidé z Povodí Moravy. „Chlapi jsou v terénu a zjišťují situaci. Žádné zásadní problémy hlášené nemáme. Samozřejmě zejména na Dyji je dost vyvrácených stromů. Budeme je odklízet v rámci běžné údržby,“ sdělil šéf znojemského pracoviště Povodí Moravy Stanislav Hába.

Správa Národního parku Podyjí srovnává rozsah škod s řáděním loňského orkánu Kyrill. „Polámané stromy máme nejvíce ve výše položených místech v okolí Vranova nad Dyjí, Lesné a Lukova. Dohromady jde asi o tisíc kubíků dřeva, což ale není žádná tragédie. Poškozeny byly především nepůvodní porosty, jako smrk, borovice a modřín. Zvláště ve jmenovaných oblastech upozorňujeme návštěvníky, aby se kvůli zvýšenému riziku pádu větví i stromů pohybovali se zvýšenou opatrností,“ řekl náměstek ředitele správy Národního parku Podyjí Petr Vančura.

Podle prvních výsledků nahlášených pojistných událostí Emma nejvíce škodila na jižní Moravě. „Znojemsko je třetí nejvíc zasažený okres jižní Moravy se zatím sto sedmasedmdesáti nahlášenými událostmi. Nejvíc jich na jihu Moravy oznámili lidé z Hodonínska, a to téměř čtyři stovky,“ uvedl mluvčí České pojišťovny Václav Bálek.

Milionové škody

Jak dodal, první odhad nákladů na úhradu téměř šesti tisíc událostí v celé zemi, dosahuje stovek milionů korun. Po loňském orkánu nahlásili lidé ze Znojemska tři sta sedmdesát událostí, což bylo nejvíce v kraji. Orkán Kyrill způsbil nejvíce škod v lesích.

Ve státních lesích polámal a vyvrátil přes čtrnáct tisíc kubíků. Lesáci se ale shodli, že mnohem větší pohroma postihla lesy v polovině devadesátých let, kdy vítr zničil stovky tisíc kubíků.