Letošní sucho způsobilo úhyn mnoha rostlin i živočichů. Kostřavy, jitrocele či jestřábníky v suchých trávnících hynuly po desítkách, v lesích se objevovaly uschlé borovice i duby. Místy prosychal i vřes, který je velmi odolný proti suchu. „Následkem toho pak došlo ke snížení početnosti hmyzu, takže vlaštovky, rehci a další hmyzožraví ptáci nedokázali uživit všechna mláďata a jejich rozmnožování bylo méně úspěšné než v jiných sezónách," popsala bioložka Správy Národního parku Podyjí Lenka Reiterová.

I podle miroslavského ornitologa Julia Klejduse nedopadlo hnízdění u některých druhů zdejšího ptactva letos příliš dobře. „Nebylo to sice tak dramatické, ale například hnízdění kachen či hus nebylo moc úspěšné," popsal ornitolog. Například na jedné lokalitě u Miroslavi zahnízdilo jen kolem poloviny z běžného počtu hus. Podobně na tom bylo na některých lokalitách i další vodní ptactvo.

Sucho a teplo naopak vyhovovalo teplomilnému dudkovi nebo vlze. „Dudci se tak začali objevovat při hnízdění i v otevřené krajině. A vlha se začala rozšiřovat víc než v jiných letech, zejména pak na Břeclavsku a Hodonínsku," nastínil Julius Klejdus.