Mezi návrhy převažují hřiště pro děti i dospělé, úpravy veřejných prostranství nebo například návrh výsadby dubů. „Letos jsme na projekty vyčlenili dva miliony korun pro město Znojmo a dva miliony pro městské části,“ dodal starosta.

Po odborném posouzení budou o vybraných projektech hlasovat Znojemští v září na veřejné prezentaci. Poté se uskuteční i druhé kolo elektronického hlasování.

O přízeň hlasujících se bude ucházet i Lubomír Černošek z Okrašlovacího spolku ve Znojmě, který navrhuje zpřístupnit trasu pro pěší kolem potoku Leska, od jeho pramene k rybníku Hnědka. Naučnou stezku by doplnila relaxační zóna s cvičebními a herními prvky pro děti a dospělé.