Zatímco proti placeným postům členů hnutí ANO, které ve Znojmě zvítězilo, kritici nic nenamítají, obsazení funkcí a odměny členů SPD považují za překvapivé. „Je logické, že nejsilnější zastupitelský klub hnutí ANO má ve vedení města víc uvolněných postů. Nemáme ani nic proti pozici místostarostky Petry Svedíkové Vávrové z SPD. I když její náplň práce je slabá. Bizarní je ale placená zastupitelka Růžena Šalomonová. Důchodkyně, která pobírá plný plat z peněz daňových poplatníků ve výši přesahující sedmdesát tisíc korun. Práci se mohla věnovat i jako neuvolněná vzhledem k tomu, že je doma ve starobním důchodu,“ poukázal bývalý starosta Jakub Malačka, nyní v opozici.

Navíc náplň práce Růženy Šalomonové je podle nich vzhledem k odměnám slabá. „Má na starosti vnitřní audit radnice, to je práce úředníků. Působí to přinejmenším podivně,“ pochyboval o opodstatnění funkce Šalomonové Kacetl.

Ilustrační foto
Snižme lidem zálohy na energie, svolává znojemská opozice zastupitele

Nesouhlas vyvolal i stálý plat pro nového jednatele Znojemské tepelné společnosti Květoslava Svobody, rovněž z SPD. „Funkci dřív vykonával starosta nebo místostarosta zdarma, placený byl jen ředitel společnosti. Nyní se vytvořila nová odměna pro Květoslava Svobodu, který bude v úhrnu měsíčně pobírat přes padesát tisíc korun, připočteme-li k jeho platu odměny v komisích,“ počítal Kacetl.

Kritici z opozice poukazují i na odměny čtvrtého a posledního zvoleného zastupitele z SPD Ondřeje Zelinku. „Byl pověřen řízením městské policie a bude pracovat ve třech komisích, takže jeho odměny se budou pohybovat okolo šestnácti tisíc korun měsíčně,“ doplnil Jiří Kacetl.

Náročná práce

Vedení znojemské radnice výtky oponentů odmítá a považuje je za nečistou hru. Rozdělení postů a platů zdůvodňuje obsáhlou náplní práce jednotlivců. „Na tuto falešnou hru opozice odmítám přistupovat. Všichni zmínění kolegové a kolegyně dostávají odpovídající odměnu za svou práci. Současně potvrzuji, jak jsem řekla mnohokrát, že úspory hledáme, a postupně měníme procesy ve fungování úřadu, které nám potřebné úspory přinesou,“ reagovala na dotaz Deníku starostka Ivana Solařová z hnutí ANO.

Za svými kolegy stojí i místostarostka Petra Svedíková Vávrová z SPD. „Vykonávají mimořádně náročnou práci. Od našeho nástupu do vedení města musíme řešit celou řadu problémů, které nám zanechalo předchozí vedení města. Opozice místo konstruktivní spolupráce neustále útočí a hledá záminky k pošpinění naší činnosti. Nenecháme se odradit a budeme dále pracovat na zlepšení podmínek pro život obyvatel Znojma. Kritizovat odměny členů naší koalice je samozřejmě legitimní, oponenti by ale měli začít hlavně u sebe. Těch kostlivců ve skříních za sebou zanechali opravdu hodně,“ projevila Svedíková.

Stavba bazénu v Louce po roce výstavby na konci května 2022
Obří investice roku na Znojemsku: tah na Brno, bazén i přestavba nemocnice

Vedení radnice také poukazuje, že placená funkce radní Růženy Šalomonové není historicky první ve městě. „Od roku 2008 do roku 2010 byl radní Oto Mašek pověřen řízením Znojemské Besedy, za což pobíral plnou mzdu odpovídající odměně za práci na plný úvazek,“ vyvracel tvrzení mluvčí radnice Pavel Kovařík.

Radní Šalomonová podle něj odpovídá za oblast interního auditu a hospodaření organizací zřizovaných městem. „Tuto činnost vykonává na plný úvazek, podobně jako její předchůdce, vedoucí oddělení interního auditu Michal Plaček. Před lety ho jako svého zastupitele do této funkce usadila tehdejší koalice ČSSD. Jednalo se tedy o politického nominanta. Pokud bychom srovnali jejich výši odměn, měli bychom paní Šalomonové naopak plat ještě zvýšit,“ argumentoval Kovařík.

Placený jednatel 

Výtky na slabé náplně práce podložil mluvčí obsáhlým výčtem činností politiků. Místostarostka Svedíková odpovídá za klíčové oblasti, zejména za strategické plánování včetně získávání dotací, živnostenskou, právní a přestupkovou agendu a vnitřní správu. Je také garantem dopravy a aktuálně se věnuje tvorbě strategického plánu rozvoje města. Dennodenně se věnuje rozjezdu nového systému MHD,“ uvedl i další příklady Kovařík.

Placenou funkci jednatele tepelné společnosti podložil nutností modernizace i nápravami škod k nimž mělo dojít za minulého vedení. „Pokud by zůstala pozice jednatele pouze v symbolické rovině, tak by to s ohledem na aktuální turbulentní ekonomický vývoj bylo nebezpečné hazardování,“ dodal Kovařík.

Pověření zastupitele Ondřeje Zelinku řízením městské policie označil za obvyklý postup, který uplatňovala i minulá koalice. „Za řízení městské policie dostává měsíční odměny ve výši dvou tisíc korun, odměny za členství v komisích a za vedení jsou stanoveny vyhláškou,“ doplnil Pavel Kovařík.