Otevřený dopis médiím zvolil znojemský starosta Vlastimil Gabrhel k vysvětlení svých důvodů pro zrušení půlmiliardového vodárenského tendru. Podlehl prý falešným slibům jevišovického starosty Pavla Málka. První muž Jevišovic obvinění odmítl. Podle místopředsedkyně vodárenského svazku Barbory Arndt byl problém spíš v úřednících, kteří vydávali jen obecná stanoviska.

„Proč jsem tendr navrhl zrušit na poslední chvíli? Příliš jsem důvěřoval svému kolegovi v představenstvu Svazku – starostovi Jevišovic panu Málkovi. Dnes už vím, že to byla chyba,“ napsal v dopise starosta Gabrhel.

Zopakoval také, že se snažil po nástupu do funkce loni na podzim nechvalně známou losovačku zrušit a vypsat naprosto průhledný tendr. „Pan starosta Málek slíbil předsednictvu, že získá prohlášení od Státního fondu životního prostředí, které bude podpořeno rozhodnutím Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), že tak budeme moci učinit. Své sliby však nedodržel a výběrové řízení muselo pokračovat podle stávající zadávací dokumentace i harmonogramu. Avšak s rozdílem, že se výběrové řízení protáhlo o celé tři měsíce,“ dodal starosta s tím, že on i celé předsednictvo žili v domnění, že zrušení losování by znamenalo ztrátu půlmiliardové dotace.

Málek ale Gabrhelova obvinění odmítl. „Jako řadový člen předsednictva jsem nikdy nebyl statutárním orgánem, ani jsem neměl pověření k jednání za Svazek. Nikdy jsem neslíbil, že zajistím nějaké vyjádření státních orgánů. Na státním fondu jsme jednali koncem října. Za svazek byli u jednání starosta Gabrhel, starostka Arndt, tajemník Müller a já. Bylo nám přislíbeno, že řízení můžeme otevřít, ale že si máme získat vyjádření ÚOHS. Do čtrnáctého listopadu ale svazek odpověď na vznesený dotaz nedostal,“ sdělil starosta Jevišovic. O dalším postupu pak podle něj rozhodla vůle znojemského starosty.

„Inženýr Gabrhel nám vysvětlil, že Znojmo již nechce a nehodlá na nic čekat a trvá na provedení výběrového řízení losem. Bylo zejména zdůrazněno, že se tato zakázka týká Znojma a proto má být akceptována vůle Znojma. Akceptována tedy byla,“ konstatoval Málek.

Za výsledek tendru podle něj nese odpovědnost první muž Znojma, i když se ji zřejmě pokusí přehodit na Jevišovice. „Inženýr Gabrhel měl na posledním jednání předsednictva poznámku, že budou vymáhány škody vzniklé v souvislosti s losovačkou. Z jeho otevřeného dopisu je jasné, že onou obětí mám být já. Přitom jsem nic nesliboval a ani jsem slíbit nemohl, s žádnými státními orgány jsem, oproti němu, v této věci nejednal. A ani jsem nenavrhl a neprosadil zrušení výběrového řízení,“ nechal se slyšet Málek.

Od Gabrhelových výroků si zachovala odstup místopředsedkyně svazku, starostka Suchohrdel u Miroslavi Barbora Arndt. „Takového údajného Málkova slibu si nejsem vědoma. Předsednictvo svazku se snažilo řízení otevřít. Na fondu jsme jednali za svazek čtyři, dostali jsme příslib podmíněný ovšem vyjádřením antimonopolního úřadu. Ten slib jsme tedy dostali všichni čtyři a za prodlení ve vyjádření ÚOHS nemůže ani znojemský, ani jevišovický starosta, ani já, ani tajemník svazku,“ řekla Arndt.

Pokud podle ní někdo sliboval, pak to byli úředníci. Ti se pak uchylovali k alibistickým vyjádřením. Nejméně jednou podle ní jel na domluvenou schůzku i znojemský starosta. Vyjádření ovšem nedovezl, protože úředníci neměli čas.„Poté přišlo jen obecné vyjádření . Je to tak vždycky. Napíší, že stanovisko není závazné a že všechny úkony se řídí zákonem a odpovídá za to zadavatel. Mysleli jsme si, možná naivně, že nás úřady metodicky povedou, aby bylo řízení transparentní. To platí o celém předsednictvu,“ zdůraznila Arndt.Současně vyjádřila politování nad tím, že spor sklouzává do osobní roviny.

Starosta Gabrhel ve svém dopisu rovněž zopakoval, že námitky firem proti způsobu losování hrozily pro tendr katastrofou v podobě ztráty dotace kvůli zrušení soutěže antimonopolním úřadem. „Představa, že by Svazek přišel o dotaci v řádech stovek miliónů korun, a vzniklou díru v pokladně Svazku by muselo z největší části hradit město Znojmo, byla natolik hrůzostrašná, že jsem to riziko odmítl postoupit. Toto rozhodnutí bylo podloženo důkladnou právní analýzou. Vycházíme z vyjádření několika advokátních kanceláří, které konstatují, že ruční losování, které v daném případě proběhlo, není adekvátní požadavku platného zákona,“ argumentoval Gabrhel.

Mluvčí ÚOHS ovšem ruční losování za obecně nepřípustné neoznačil. „Losování rukama z neprůhledné nádoby lze považovat za přípustné, nicméně každý případ je nutno posuzovat zvlášť. Případné porušení zákona může úřad konstatovat až ve správním řízení,“ sdělil mluvčí Kristián Chalupa.

Starostova argumentace příliš nepřesvědčila ani Jiřího Skuhrovce z organizace zIndex, která se dlouhodobě věnuje zkoumání veřejných zakázek. „Formulka, že nelze předjímat rozhodnutí ÚOHS, je standardní opatrnostní klauzule každého právníka, bez ohledu na to, jak zní otázka. Faktem nicméně je, že v posledních letech proběhly v Čechách stovky ručních losovaček, a nevím o případu, že by kdy samotná ruční metoda losování byla důvodem k zrušení tendru Úřadem,“ poznamenal Skuhrovec.

Prohřešky navíc podle něj antimonpolní úřad častěji řeší pokutou než rušením tendru. „Riziko zrušení tendru uváděné panem starostou je proto podle mého názoru slabým zdůvodněním jeho kroku. Jistě že není úplně nulové, je však velmi malé,“ uvažoval expert.

OTEVŘENÝ DOPIS starosty města Znojma médiím na téma zrušeného tendru na rekonstrukci vodovodní sítě na Znojemsku

Znojmo – 26. 1. 2012 - V minulých dnech jsem jako předseda představenstva Svazku obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko inicioval zrušení nynějšího tendru na půlmiliardovou zakázku na opravu a rekonstrukci vodovodní sítě, který jste na podzim hojně – a podle mě právem - kritizovali. Můj krok vyvolal v posledních hodinách velkou publicitu a v médiích se k problematice vyjadřovalo spoustu lidí. Nikdo z nich by však pod jednou z největších zakázek na Znojemsku podepsán nebyl. Já ano. To je ten rozdíl, z něhož vyplývají rozdílné pohledy na věc.
Jsem přesvědčen, že politik by měl být za svou práci osobně zodpovědný. Pokud reálně hrozilo, že existuje byť jen jediné procento naděje, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže kvůli mechanice losování náš tendr zruší a my ztratíme možnost získat dotaci, bylo zrušení nynějšího tendru podle mého názoru jediným a správným krokem, který jsme museli učinit.

Všichni dobře víme v jaké finanční situaci Znojmo je. Představa, že by Svazek obcí přišel o dotaci v řádech stovek miliónů korun, a vzniklou díru v pokladně Svazku by muselo z největší části hradit město Znojmo, protože má ve Svazku největší podíl, byla natolik hrůzostrašná, že jsem to riziko odmítl postoupit. Toto rozhodnutí bylo podloženo důkladnou právní analýzou. Vycházíme z vyjádření několika advokátních kanceláří, které konstatují, že ruční losování, které v daném případě proběhlo, není adekvátní požadavku platného zákona.
Čtenář těchto řádek si zajisté položí otázku, proč jsem tendr navrhl zrušit na poslední chvíli? Jinými slovy, proč jsem to nechal dojít tak daleko? Odpověď je taková, že jsem příliš důvěřoval svému kolegovi v představenstvu Svazku - starostovi Jevišovic panu Málkovi. Dnes už vím, že to byla chyba. Ale tehdy jsem to nevěděl.

Ve chvíli, kdy jsem loni na podzim nastoupil do funkce předsedy představenstva, chtěl jsem losovačku z obecně známých důvodů zrušit a vypsat naprosto transparentní výběrové řízení. Pan starosta Málek slíbil předsednictvu, že získá prohlášení od Státního fondu životního prostředí, které bude podpořeno rozhodnutím Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, že tak budeme moci učinit. Své sliby však nedodržel a výběrové řízení muselo pokračovat podle stávající zadávací dokumentace i harmonogramu, avšak s rozdílem, že se výběrové řízení protáhlo o celé tři měsíce bez ohledu na stanovený termín realizace, který byl stanoven do 31. 1. 2012. Předsednictvo Svazku, tedy i já, jsme pořád žili v přesvědčení, že pokud bychom losovačku zrušili, Znojemsko určitě přijde o pětisetmilionovou dotaci.
Jelikož mám k losovačkám stejné výhrady jako veřejnost, snažil jsem se, aby prosincový losovací akt proběhl maximálně transparentně. Poprvé v dějinách Česka jste se díky mě mohli losování firem sami zúčastnit a sami se jako mediální zástupci Znojmáků přesvědčit, že nikdo při losování nic nezmanipuloval.

Bohužel několik firem podalo proti způsobu losování námitky. Budoucí rozhodnutí ÚHOZU nelze předjímat. Můžeme ale konstatovat, že existuje poměrně vysoká pravděpodobnost, že by ÚHOZ mohl některou z podaných námitek akceptovat a celý tendr tak zrušit. To by znamenalo katastrofu, kterou jsem popsal na začátku tohoto dopisu.

Za této situace, která nastala, zbývalo jediné. Zasednout za jednací stůl se všemi kompetentními orgány (vč. SFŽP) a samozřejmě předsednictvem Svazku obcí a zjistit, jak z celé situace ven. Řešení jsme museli najít velice rychle, bez toho aniž by kdokoliv z nás informoval při zasedání ostatní členy obecních rad. Na to zkrátka nebyl čas a prostor. Jsem přesvědčen, že ve vedení Svazku sedí 7 dospělých a svéprávných osob, které jsou tam právě proto, aby činily rozhodnutí. Po konstruktivní diskusi jsme se nakonec rozhodli současný tendr zrušit a nahradit ho otevřeným výběrovým řízením, o které jsem od začátku usiloval. Proti tomuto řešení byli pouze dva členové ze sedmi.

Samozřejmě, že v představenstvu Svazku všichni dobře víme, že i toto rozhodnutí s sebou nese riziko. Riziko, že Znojemsko o dotaci může nakonec přijít. Toto riziko bychom však podstoupili i v případě, že bychom v tendru pokračovali. Mezi oběma riziky je však jeden zásadní rozdíl. V případě pokračování tendru už bychom neměli šanci celou situaci napravit. Teď ji máme.
Mohu vám slíbit, že udělám vše pro to, aby Znojemsko svou dotaci na rekonstrukci vodovodního řádu nakonec získalo a vše proběhlo tak, jak má.

S úctou

Ing. Vlastimi Gabrhel
starosta města Znojma

OTEVŘENÝ DOPIS jevišovického starosty Pavla Málka

Dámy a pánové,
s velkým zájmem a údivem jsem si přečetl otevřený dopis pana Gabrhela. Po prvních slovech jsem byl jako v jiném světě. Zcela evidentně jsem chodil na úplně jiná předsednictva ZSO VaK. Na těch mých starosta Znojma prosazoval losovačku, byl proti změně administrátora, nechtěl otevřít soutěž pro 22 uchazečů, zkrátka prosazoval pravý opak toho, co jsem se dočetl. Asi mám jen krátkou paměť nebo jiný pohled na věc.

Chtěl bych tímto poděkovat lidem, se kterými jsem měl možnost spolupracovat na VaK. Za tu dobu bylo zajištěno mnoho dotací, udělalo se hodně práce a na tom všem se podílel celý kolektiv lidí, kteří v ZSO VaK působili nebo působí. Vrcholem naší práce měla být obrovská zakázka za bezmála 500 mil. Kč na ÚV Znojmo, která je díky bezdůvodnému zrušení soutěže ohrožena. Děkuji, že jsem měl možnost pracovat s lidmi, jako je Ing. Arndt, Ing. Vedra, Ing. Prudký, pan starosta Koukal, Ing. Müller a další. Některým nemám za co děkovat a na spolupráci s nimi nebudu vzpomínat rád.
Možná mé předchozí věty vyvolávají dojem, že odcházím ze ZSO VaK. Na druhou polovinu února je svolána valná hromada, kde mám být na přání zástupce Znojma odvolán. Hlavním důvodem je můj vztah k médiím. Dovolil jsem si totiž o veřejné zakázce postoupit informace místním novinářům. Dovolil jsem si kritizovat kroky předsedy předsednictva a co nejhůř, dovolil jsem si říct svůj názor. Na závěr bych chtěl poděkovat lidem, kteří mě podpořili proti lžím a pomluvám, jenž byli uvedeny v tomto otevřeném dopise. Také bych chtěl poděkovat médiím, která mi dala možnost se vyjádřit a tímto obhájit.

Pavel Málek