Navážou tak na předchozí plakátové výstavy TGM slovem i obrazem k 70. výročí úmrtí Tomáše Garriguea Masaryka (2007), Vznik Československa a cesta do Evropy slovem i obrazem k 90. výročí založení republiky (2008) a Od sametové revoluce k předsednictví EU slovem i obrazem (2009).

„Po české trilogii připraví autoři v nádražní galerii plakátové leporelo podávající obraz působení dvojice, která se stala neodmyslitelnou součástí kulturních dějin našeho státu,“ popsal spolupořadatel a koordinátor výstavy Vlastimil Otáhal.

„Pozvánky k prohlídce panelové výstavy – jakési vaudevillové procházce se sedmero zastaveními – doplní mapka Znojma s vyznačením místa výstavy. Vernisáž spočívající v slavnostním vylepování plakátů začne v úterý šestadvacátého října v jedenáct hodin dopoledne v nádražní hale ČD Znojmo s hudebním doprovodem a občerstvením. Samotná výstava pak potrvá jeden rok,“ dodal Otáhal.

Na každém panelu bude vylepeno devět až čtrnáct plakátů formátu A1 a každý z nich bude zasvěcen určitému aspektu života či díla oslavovaných umělců. Návštěvníci výstavy se tak například dozví o prvním setkání na rohu Příkopů a Panské, reálném gymnáziu v Křemencově ulici, studiu práv, založení Osvobozeného divadla, divadelních hrách s předoponovými výstupy, pobytu ve Spojených státech, poválečném pokusu o obnovení spolupráce, poúnorovém návratu Voskovce do Ameriky, vzájemné korespondenci a nakonec i o smrti obou umělců.

Jako u předcházejících výstavních leporel bude text na panelech pojat nejen informativně, ale také literárně. Stejně dopadne i obraz: někdy bude reprodukcí plakátu oznamujícího konání představení, jindy zase fotografií kulturní události či s ní související události politické.

„ Návštěvníky nádražní galerie čeká poutavá koláž s mnoha méně známými či zapomenutými fakty. Zobrazeno bude divadlo – v doslovném i přeneseném smyslu. Kdo chce, může proniknout za kulisy. Každopádně se uvědomělým zájemcům i nahodilým kolemjdoucím připomene, jak lze dostat “vod-ní vši“ a pro co stojí za to žít,“ dodal koordinátor výstavy.