Třetí měsíc projíždějí auta přes bývalý hraniční přechod v Hatích bez kontrol. Třetí měsíc jezdí provizorním koridorem, vytýčeným červenobílými kužely. Podle ředitelství silnic tento způsob požadovali policejní úředníci. Část zastřešení bývalého odbavovacího prostoru, která brání průjezdu kamionů, by měla zmizet ještě letos. O objekt má zájem technické muzeum.

Budovu bývalé celnice převzal po policistech Úřad pro zastupování státu. „Naší povinností je zajistit, aby byl průjezd hraničním přechodem v Hatích plynulý. Překážky, které dnes provozu brání, včetně nízkého zastřešení, bychom podle harmonogramu chtěli odstranit do konce letošního roku,“ uvedla Kateřina Prokešová z Úřadu pro zastupování státu.

Rychlejšímu odstranění části střechy budovy v Hatích brání úřední postupy. „Po vydání potřebných povolení musí odborníci zpracovat projektovou dokumentaci. Až vybereme dodavatele, uzavřeme smlouvy a můžeme zahájit vlastní stavební práce,“ doplnila Prokešová.

Zničená silnice

Úřad při řešení dopravy v Hatích spolupracuje také s ředitelstvím silnic a dálnic. „O situaci víme. Doprava u objektu bývalého přechodu je dočasně vedena jednou stranou. Kamiony se totiž nevejdou pod přístřešek v části, kudy dříve jezdila jen osobní auta. Směr, kudy dnes dopravu vedeme, požadovala policie. Předpokládáme, že už na jaře by odborná firma střechu měla demontovat,“ komentoval situaci ředitel silnic a dálnic Jiří Rupp.
Silnice u bývalého přechodu je poškozena těžkými náklaďáky. V asfaltu jsou vyjeté koleje. „Škody mapujeme, takže poškozenou vozovku budeme muset zbrousit a opravit,“ uvedl Rupp.

O budovu, která dnes zeje prázdnotou, má zájem technické muzeum. „V budově hraničního přechodu bychom chtěli vybudovat expozici, která by mapovala práci bývalých celníků a policistů v tomto místě. Chtěli bychom ji v podstatě zakonzervovat tak, jak ji dnes lidé znají,“ řekl náměstek muzea Ivo Štěpánek. Podle jeho slov by měla zůstat také část střechy, pod kterou dnes jezdí veškerá doprava. Vedení muzea chce plánovanou expozicí v Hatích provázat technické památky v příhraničí.

Expozice u hranic

„Turistům bychom rádi nabídli trasu například od technické památky vodní mlýn ve Slupi, přes vojenský bunkr v Šatově, zamýšlenou expozici práce celníků v Hatích, až po dnes poněkud chátrající skanzen střežení hranic před devětaosmdesátým rokem v Čížově,“ nastínil Štěpánek.
Vyjádření policejních odborníků k provizornímu stavu dopravy v Hatích se redakci před uzávěrkou vydání nepodařilo zjistit.