„K ekologické havárii došlo na Jevišovce počátkem října. Jak vyšlo najevo, příčinou byly fekálie vypuštěné do pravostranného přítoku vlévajícího se do řeky v části zvané Podolí. Výsledkem byl bohužel masivní úhyn vodních živočichů, a to až k Černínu," připomněl starosta Jevišovic Pavel Málek. Současně varoval, že úředníci odboru životního prostředí mohou kontrolovat, zda majitelé nemovitostí likvidují své odpadní vody v souladu se zákonem. „Protože máme čistírnu odpadních vod, nabídli jsme lidem, kterých se to týká, pomoc se zajištěním vyvážení fekální vody právě na zdejší čistírnu. Týká se to asi dvou set domů. Prozatím jsem nezaznamenal žádnou negativní odezvu a doufám, že tím problém vyřešíme. Pokud ne, hrozí lidem, kteří nebudou dodržovat zákon, sankce od úřadů," dodal starosta.

Odkanalizovat podle něj zbývá asi třetinu města. „Od příslušného fondu jsme již dostali sdělení, že přijal žádost o dotaci pro projekt kanalizace v Jevišovicích, Střelicích a Černíně. Zda uspějeme, se dozvíme zřejmě v polovině příštího roku. Pak nás případně čeká výběr dodavatele a další přípravy. Samotná stavba potrvá devět až dvanáct měsíců. Velmi optimistický odhad říká, že bychom mohli skončit do poloviny roku 2015," shrnul Málek.

Další etapu budování obecní kanalizace chystá právě nyní i radnice v Blížkovicích. „Kopat začneme v březnu, napojit se má kolem sto padesáti domácností. V těchto dnech končí termín pro nahlašování projektů přípojek. Odezva je velmi pozitivní, až mě to příjemně překvapilo. O vyprojektování přípojky má zájem přes sto třicet lidí. Vše jsme lidem oznámili s dostatečným předstihem, udělali besedu, upozornili je, že cena přípojek bude kolem dvaceti až třiceti tisíc, aby se na vše stihli včas připravit," sdělila starostka Blížkovic Šárka Ježková. Připouští, že určité praktické problémy nastanou krátce před tím, než dělníci poprvé zvednou krumpáče. „Pravděpodobně si budeme s některými majiteli muset vysvětlovat, proč oni mají přípojku pět metrů a některý ze sousedů jen dva. Hlavní řad zkrátka musíme vést podle stanového projektu, což znamená, že přípojky budou různě dlouhé, proto taky různě nákladné," poznamenala Ježková.

V částech městyse, které již kanalizaci mají, jsou podle starostky připojeni téměř všichni. „Odhaduji to na sedmadevadesát procent. Dílčí problémy jsou s některými chataři. Na jaře se chystáme obejít asi deset nemovitostí, které nejsou ještě fyzicky připojené a zjistit, jak majitelé zamýšlí postupovat," dodala starostka.

V Miroslavi zbývá dokončit kanalizaci v jedné ulici. „Město již máme téměř celé odkanalizované, na přípravách pro Údolní ulici, která nám zbývá, pracujeme. S připojením nemovitostí ve městě problém nemáme. Když jsme naposledy dělali část Na Kopci a Nádražní ulici, připojili se všichni," sdělil starosta Miroslavi Augustin Forman. Jak dodal, po domluvě s obsluhou mohou lidé z okolních obcí, kde je kanalizace rovněž v přípravě, vozit fekální vody na miroslavskou čističku.

výzva majitelům

„Na počátku října došlo na Jevišovce k havárii, jejíž příčinou byly fekálie vypuštěné do pravostranného přítoku vlévajícího se do Jevišovky v Podolí. V řece došlo k masivnímu úhynu vodních živočichů. Z tohoto důvodu odbor životního prostředí zahájil šetření týkající se tohoto případu. Každému, kdo takto vypouští odpadní vody, nebo je nelikviduje v souladu se zákonem, hrozí pokuta ve výši až 50.000,- Kč a to opakovaně. V Jevišovicích se to týká v současné době až 200 nemovitostí. Je velmi pravděpodobné, že příští rok budou úřady likvidaci odpadních vod z nemovitostí dosud nenapojených na veřejnou kanalizaci kontrolovat.

V Jevišovicích je plně funkční čistírna odpadních vod, nabízíme možnost fekální vody likvidovat odvozem na tuto ČOV."

(zdroj: jevisovice.cz )