Již nyní archeologové plánují, jak s významným nálezem seznámí odbornou i laickou veřejnost. „Chystáme výstavu s pracovním názvem Život a smrt v mladší době kamenné a veřejnosti na ní chceme ukázat nejdůležitější nálezy z tohoto období z posledních let na jižní a střední Moravě,“ informoval archeolog Zdeněk Čižmář. Vedle Ústavu archeologické památkové péče, jehož znojemské pracoviště Čižmář vede, má na výstavě spolupracovat Moravské zemské Muzeum a znojemské Jihomoravské muzeum. Výstava má začít na znojemském hradě v srpnu příštího roku.

Na Znojemsko zamíří na podzim příštího roku také desítky expertů na mladší dobu kamennou. „Na pravidelném sympoziu se schází šedesát až sto odborníků ze zemí střední Evropy. Každé tři roky se koná na Moravě. Příští rok bude na Vranově,“ doplnil Čižmář. Výstava a sympozium budou vedle aktuálních nálezů z jižní a střední Moravy ve znamení významných výročí. „Od založení znojemského muzea napřesrok uplyne sto třicet let, o deset let méně pak od objevu kultury s moravskou malovanou keramikou ve Znojmě,“ vysvětlil Čižmář.

„Letošní výzkum v Mašovicích jsme ukončili před deseti dny. Další části sochy jsme už nenašli, nevzdáváme se ale docela naděje. Věřím, že záchranný výzkum bude v Mašovicích pokračovat i napřesrok a vždy můžeme doufat, že nějakou další část sochy najdeme,“ řekl archeolog.

Velikostí i technologií výroby zcela ojedinělá plastika ženské postavy stará sedm tisíc let již prošla laboratorním ošetřením. „Je už nakonzervovaná a uložená. Pro nedostatek času jsme ještě nestihli připravit zamýšlenou rekonstrukci celkové podoby. Představíme ji snad do ledna,“ dodal Čižmář.

Dočasným domovem pro sochu je trezor ve sklepení znojemské leasingové společnosti. „Jsem velký patriot a osobně jsem se léta účastnil archeologických výzkumů u Těšetic, také proto jsem archeologům nabídl místo pro uložení Hedviky v našem trezoru,“ uvedl ředitel společnosti Zdeněk Mrňa. Jeho kancelář zdobí také kopie hlubokomašůvecké Venuše.