„Zastupitelstvo záměr odkoupení schválilo a my odeslali nabídkovou cenu a příslušné dokumenty. Čekáme na reakci,“ potvrdil starosta Hevlína Antonín Pichanič. Na ministerstvu dopravy nyní zapracovávají podklady z mezirezortního připomínkového řízení. „K samotnému projednání dojde následně,“ sdělila mluvčí Úřadu vlády ČR Vanesa Šandová.