Celkem je k dispozici 360 stánků. Podmínkou prodeje na historických tržištích je dobový oděv prodejců a historický vzhled prodejního místa.