Společnost, kterou založili, nyní dojednává s radnicí příslušné smlouvy. Opoziční komunisté projekt zpochybňují kvůli moderním dějinám.

„Se zástupci města nyní dojednáváme podrobnosti příslušných smluv, které jsou potřeba k zahájení naší práce. Doufám, že vše bude hotovo do března či dubna,“ řekl Martin Markel, předseda společnosti historiků, která projekt připravuje. Smlouvy pak dostanou k projednání městští zastupitelé, kteří loni napodruhé vyslovili se záměrem předběžný souhlas.

Pokud zastupitelstvo smlouvy schválí, mohou se odborníci pustit do práce. „Projekt máme naplánovaný na pět let. Pro některá období totiž budou kolegové zpracovávat vlastně vůbec prvotní výzkum. Nejdále jsou práce na zmapování moderních dějin, proto by jako první mohl snad do roku 2012 vyjít svazek věnovaný nejnovějším dějinám,“ dodal Markel.

Právě kvůli nim ale záměr naráží na kritiku opozice. „Celkově mi projekt nevadí. V pořádku, ať se dějiny zkoumají. Ale musí to dělat odborníci, kteří je dokáží popsat a hodnotit objektivně. Ať to jsou lidé nestranní a nestraničtí,“ argumentovala Marta Bayerová, znojemská senátorka a členka klubu komunistických zastupitelů. Poukazovala tím na skutečnost, že členem týmu autorů je historik a městský radní Jiří Kacetl.

Hodnotit bude vědecká rada

Ten se bude podílet zejména právě na zpracování moderních dějin města „Každý autor samozřejmě musí své období zpracovat seriozně a tak, aby obstálo před odbornou oponenturou. Společnost má i svou vědeckou radu, každou kapitolu budou hodnotit fundovaní historici například z pražské či brněnské university, “ řekl Kacetl.

Redaktorem svazku o dějinách Znojma od počátku dvacátého století bude šéf celého projektu Markel. „Historici při psaní neuvažují, jestli bude výsledek jejich práce vystaven takovým či onakým útokům. To bychom vedli diskusi od začátku špatně. Psát budeme podle nejnovějších výsledků a pravidel bádání a tomu budou odpovídat i otázky, které si budeme klást,“ vysvětloval Markel.

To podle něj znamená, že badatelé nebudou moderní dějiny města hodnotit z hlediska národního, ale budou si víc všímat hospodářského a sociálního vývoje. „Určující kategorií nebude národ, ale svoboda,“ dodal Markel.

Pětileté bádání a vydání třídílné publikace má stát přes pět milionů korun. „Na financování se bude podílet město a soukromí mecenáši. Větší část peněz bude potřeba v druhé polovině trvání projektu s tím, jak budou autoři odevzdávat svou práci,“ uvedl Markel.

Znojemský starosta Petr Nezveda chce, aby peníze na výzkum a publikaci nedávalo jen město. „Projekt má naši podporu. Zastupitelstvo schválilo předběžný souhlas, o penězích budeme jednat, až budeme mít na stole konkrétní čísla. Dávám přednost tomu, aby se na financování podílelo víc zdrojů,“ řekl starosta.

Podle Markela společnost získá od soukromých dárců či sponzorů asi tři čtvrtě milionu korun. „Další možnosti zkoumáme, například žádost o dotaci z kraje, tyto zdroje ale patrně neposkytnou rozhodující díl rozpočtu,“upozornil předseda.“

Pětileté bádání a vydání třídílné publikace má stát přes pět milionů korun. „Na financování se bude podílet město a soukromí mecenáši. Větší část peněz bude potřeba v druhé polovině trvání projektu s tím, jak budou autoři odevzdávat svou práci,“ uvedl Markel.

Znojemský starosta Petr Nezveda chce, aby peníze na výzkum a publikaci nedávalo jen město. „Projekt má naši podporu. Zastupitelstvo schválilo předběžný souhlas, o penězích budeme jednat, až budeme mít na stole konkrétní čísla. Dávám přednost tomu, aby se na financování podílelo víc zdrojů,“ řekl starosta.

Podle Markela společnost získá od soukromých dárců či sponzorů asi tři čtvrtě milionu korun. „Další možnosti zkoumáme, například žádost o dotaci z kraje, tyto zdroje ale patrně neposkytnou rozhodující díl rozpočtu,“upozornil předseda.“

Radní Kacetl doufá, že většina zastupitelů pro smlouvu zvedne ruku. „Věřím, že to nebude velký problém. Pokud jde o financování, je to věc priorit. Město ročně vynakládá miliony na sport a je to v pořádku. Po tomto projektu navíc zůstane jistá trvalá hodnota,“ poznamenal radní.