Co návštěvníci výstavy uvidí?

Lidé zde budou moci nahlédnout do konkrétních jmenných seznamů veteránů z první i druhé světové války, dále jsou tu dokumenty o tom, kdo na jaké straně bojoval, i dokumenty z ministerstva obrany. Také uvidí úplně původní seznam z roku 1945, kde jsou zapsáni legionáři z první světové války.

Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl výstavu uspořádat?

Chci, aby lidé věděli, že Český svaz bojovníků za svobodu ve Znojmě funguje a žije. Hlavním cílem výstavy je přiblížit práci této veteránské organizace. Na spoustu věcí z minulosti se zapomíná a já chci, aby si lidé připomněli, že tady dnes nejsme jen tak. Někdo za naši svobodu přece bojoval.

Kde jste všechny dokumenty sháněl?

Polovina materiálů je použita z archivu Českého svazu bojovníků za svobodu ve Znojmě a druhá polovina je z mých soukromých sbírek. Již několik let si dopisuji s pozůstalými i s některými vojáky po celém světě a dokumenty mám také od nich.

Ve svazu jste tajemníkem. Jak jste se k této funkci dostal a jak dlouho v organizaci pracujete?

O vojenskou historii se zajímám od třinácti let. V roce 1994 za mnou přišli z tehdejší Okresní vojenské správy a požádali mě, abych vypracoval seznam vojáků na Znojemsku. Nasbíral jsem asi šest tisíc jmen a vydal jsem knihu o legionářích první světové války na Znojemsku. Takže ve svazu jsem oficiálně od roku 1994.