Ve tři hodiny odpoledne byla na programu mše svaté v němčině a v půl páté šlo procesí od kapličky na plenkovické křižovatce. V půl sedmé večer celebroval mši svatou kardinál Dominik Duka. Poté se vydal průvod na kalvárii, kde následovalo svátostné požehnání v Lurdské jeskyni.

Pouť pokračuje také v neděli. Například od půl jedenácté je na pořadu dne mše svatá v Lurdské jeskyni, v pravé poledne následuje koncert pro poutníky a v jednu hodinu křížová cesta na kalvárii.

Zdroj: Youtube

Minulé ročníky poutí a další události v Mašůvkách si můžete připomenout ZDE.