„Tento druh je sice v Podyjí dobře zdokumentován, ale setkání s ním je vždy výjimečnou událostí," přiblížil podyjský entomolog Robert Stejskal. Pakudlanka má „loupeživé" přední nohy, kterými chytá drobný hmyz, podobně jako kudlanka.

Návštěvníci Podyjí mohli i letos vidět řadu dalších zajímavostí z hmyzí říše. „Nedávno jsme například pozorovali nymfy zeleně zbarvených kudlanek nábožných, velké okáče medyňkové nebo nápadného křižáka pruhovaného," popsal Stejskal.