V Hodonicích střídá na pozici prvního muže Petra Korgera Pavel Houšť, novým místostarostou je Rostislav Lattner. Jedenáctičlenné zastupitelstvo dalo novému starostovi silný mandát. „Podpořilo mne deset zastupitelů, kteří hlasovali pro to, abych byl starostou Hodonic. Tak silná podpora mne osobně překvapila a já si jí velmi vážím," uvedl sedmačtyřicetiletý starosta Hodonic Pavel Houšť (Nezávislí občasné Hodonic).

Nové vedení Hodonic chce především dokončit rozpracované projekty po svých předchůdcích. „Rozhodně chceme všechny projekty po minulém zastupitelstvu dotáhnout do konce. Jde například o dotace na úseku územní archeologické stability. Připravuje se zateplení školky, v plánu je například revitalizace sídelní zeleně nebo přírodní zahrada. To jsou věci, na které se vážou dotace a které musíme dokončit," přiblížil Houšť.

Starosta bude pracovat jako uvolněný. „Až dosud jsem pracoval jako manažer provozu kanalizací ve Vodárenské akciové společnosti. Nyní se tedy budu na plný úvazek věnovat výhradně práci pro obec," konstatoval Houšť.

Druhým mužem Hodonic je nově jednapadesátiletý Rostislav Lattner, který má více než dvacetileté zkušenosti z různých úřednických funkcí na znojemské radnici.

Nyní pracuje na Odboru územního plánování a strategického rozvoje města Znojma. „Práce starosty a místostarosty obce je podle mého názoru především úředničina, takže jsem přesvědčený, že svoje profesní zkušenosti při práci pro obec rozhodně využiji," naznačil nový místostarosta, který vystřídal Jana Rožnovského.

Změnu na postu starosty má i Hevlín. Novým starostou je šestapadesátiletý Antonín Pichanič (Moravané). Jeho předchůdce Jiří Dohnal (Moravané) je nyní místostarostou. „V zastupitelstvu jsem pracoval čtyři roky, takže problémy Hevlína dobře znám znám. Prioritou je pro nás nyní dokončení oprav silnic a chodníků. Až připravíme rozpočet na příští rok, bude jasnější, na jaké další akce budou peníze," řekl Pichanič.

Podle jeho předchůdce Jiřího Dohnala, který působil dva roky jako starosta a deset let jako místostarosta, se vedení obce některé věci v minulosti nepodařilo uskutečnit. „V Hevlíně jsme udělali hodně práce. Máme opravené náměstí, fungující infocentrum, renovované rybníky a další. Bohužel se nám nepodařilo vybudovat protipovodňovou hráz. Problémem byly pozemky v soukromých rukou. Obávám se, že teď už potřebné peníze na hráz nezískáme," naznačil místostarosta Dohnal.

V nedalekých Hrušovanech nad Jevišovkou pokračuje na postu starosty nestraník Miroslav Miloš. Místostarostou je nově komunista Josef Smolík. „Zastupitelé mne zvolili starostou deseti hlasy. Chci tedy s kolegy pokračovat v práci na dokončení stavby sportovní haly, plánujeme druhý pečovatelský dům, pracujeme na úpravně vody. A samozřejmě plánujeme rekonstrukci náměstí a další akce. Práce bude dost," naznačil.

Prakticky ve stejném složení, jen s drobnou změnou, bude pracovat další čtyři roky vedení nejmenšího města v regionu, v Jevišovicích. „Zastupitelé mne zvolili do funkce osmi hlasy z devítičlenného zastupitelstva. Místostarostou bude stejně jako v minulém volebním období Radomír Hubatka, druhou místostarostkou je Renata Auerová," informoval starosta Pavel Málek s tím, že oba místostarostové jsou zkušení komunální politici.

V pondělí zasednou také zastupitelé Znojma a Moravského Krumlova, aby nově zvolení zastupitelé složili slib a zvolili vedení měst a povinné výbory. Ve Znojmě pak nový výbor, strategický. „Na pondělí 10. listopadu svolává starosta ustavující zastupitelstvo, na kterém bude zvoleno nové vedení města. Zastupitelstvo začíná ve tři hodiny odpoledne v zasedacím sále v budově úřadu na náměstí Armády 8," sdělila mluvčí města Zuzana Pastrňáková.

V Krumlově začíná zasedání ve čtyři hodiny v sále hotelu Epopej.