Nechceme dělat problémy, ale data si opatřit musíme. Tak se dá shrnout argumentace hodonických zastupitelů, kteří ve středu prosadili měření imisí z hodonického závodu Vertexu. V Krumlově před několika lety podobné měření tehdejší problém města s páchnoucím, ale hygienicky nezávadným dýmem nevyřešilo. Naopak pozitivní zkušenost má severočeská Krupka.

„Považuji za nutné nezávislé a nezpochybnitelné měření státem garantovaným ústavem provést dříve, než začne fungovat chystaný nový provoz. Na obci totiž dosud nemáme nezávislou informaci, zda je vše v pořádku, jak tvrdí firma, nebo není, jak tvrdí mnozí obyvatelé několika ulic v Hodonicích,“ obhajoval návrh zastupitel Vítězslav Seidl.

Tvrdil, že iniciátoři nechtějí firmě dělat problémy. „Jinou možnost, jak ověřit, zda je skutečně situace v pořádku, ale nemáme. Imise, tedy to, co se šíří do okolí závodu, zatím nikdo neměřil. Kraj loni pouze kontroloval, co má závod přímo v komíně,“ doplnil Seidl, předseda obecní komise pro životní prostředí.
Postup nové koalice kritizoval bývalý starosta a nyní opoziční zastupitel František Houšť. „Nové vedení se zaklínalo otevřeností a tím, že na vše bude vypisovat výběrová řízení. Nyní zadá zakázku za osmdesát tisíc přímo jednomu státnímu ústavu. Mrzí mě také, že kolega Seidl nebyl stejně razantní, když jsme v zimě řešili, co dělat s tím, že lidé topí pevnými palivy. Po vsi byl smrad, že se nedalo větrat. Při podobně razantním přístupu jsme mohli mít spoustu věcí vyřešených,“ rýpl si exstarosta.

Seidl kritiku odmítl. „V koaliční smlouvě jsme se dohodli, že výběrová řízení vyžadujeme u zakázek nad sto tisíc korun. V tomto případě jde navíc o to, že u soukromých firem není taková záruka, že výsledky jejich měření nebudou naprosto neovlivnitelné. Mimoto bychom se u nich nedostali na částku osmdesát tisíc korun,“ podotkl Seidl.

Pro objednání měření nakonec zvedlo ruce sedm z deseti zastupitelů. Seidla pověřili jednáním s ústavem, který měření provede. „Bude trvat několik dní a bude nastaveno tak, aby přineslo co nejvíce vypovídající výsledky. Pro zajištění jejich objektivity nemohu o termínech a podrobnostech předem mluvit, konstatoval zastupitel.

Problémy s obtížným zápachem z Vertexu řešili před několika lety v Moravském Krumlově. „Také jsme si i u odborných státních institucí objednali měření. Výsledek byl takový, že dým z továrny vyhovuje všem přísným normám. Problém obtížného zápachu to ovšem neřešilo. Se zástupci firmy jsme opakovaně jednali, stavbu vysokého komína tehdy nedovolili památkáři. Společnost pak provedla jiné úpravy, které zápach odstranily,“ shrnul krumlovskou zkušenost starosta Tomáš Třetina. Právě z Krumlova letos Vertex přesouvá své kapacity do nového provozu v Hodonicích.

Obavy ze škodlivého vlivu továrny na město zaměstnávaly před dvěma lety například také radnici v Krupce na Teplicku. „Vzniklo zde sdružení, které varovalo před tím, že závod vypouští nebezpečná množství formaldehydu. Po jednání s inspekcí životního prostředí a krajským úřadem se kraj sám rozhodl objednat a zaplatit roční měření,“ připomněl starosta města Milan Puchar. Výsledky podle něj ukázaly, že formaldehyd sice uniká, ale v neškodných množstvích. „Firma pak sama od sebe přešla na jiný druh pojiva, a protože je ve svém oboru jedinečná, zdvojnásobil se jí obrat,“ dodal starosta.