Vrácení jedenáctimilionové dotace na výstavbu obecních bytů včetně zaplacení penále hrozí představitelům Hodonic. Podle finančního úřadu obec porušila podmínky pro poskytnutí dotace. Zástupci obce již dříve schválili a vybírali od zájemců o byt půjčky pro obecní pokladnu. Kontroloři tvrdí, že kdo peníze dal, měl při získání bytu přednost.

„Ve Smlouvě o poskytnutí dotace se obec jasně zavázala, že od budoucích nájemců nebude požadovat žádné finanční plnění v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy. Z celkového počtu šestatřiceti nájemníků nakonec tuto půjčku poskytlo pětadvacet zájemců o byt,“ uvedl v protokolu vedoucí kontrolní skupiny Finančního ředitelství v Brně Jaroslav Pecina.

„Jedenáct nájemníků dokonce poukázalo obci peníze ještě před uzavřením nájemních smluv,“ doplnil Pecina. Bývalý starosta František Houšť vysvětloval postup obce písemně berním úředníkům.

„Na základě rozhodnutí zastupitelstva dostávali přednost zájemci, kteří chtěli poskytnout obci půjčku. Smlouva o půjčce byla ale vždy podepisována až po uzavření nájemní smlouvy,“ informoval ve svém oficiálním stanovisku finanční úředníky Houšť. Aktuální vyjádření exstarosty se redakci nepodařilo získat. Telefonní spojení se po položení dotazu Houšťovi přerušilo a od té chvíle měl telefon vypnutý.

Podle závěrů kontroly dostávali přednost právě nájemníci, kteří s půjčkou souhlasili. „O tomto postupu svědčí i případ, kdy zájemci peníze slíbili, ale nebyli schopni svůj závazek splnit a obec s nimi nájemní smlouvu nikdy neuzavřela. Byt užívali déle než jeden rok bez právního podkladu a nakonec jej museli opustit,“ vyplynulo z protokolu. Představitelé Hodonic tedy podle kontrolorů při uzavírání nájemních smluv budoucí nájemníky zvýhodňovali.

„Obec tím porušila rozpočtovou kázeň a hrozí jí penále na základě zákona o rozpočtových pravidlech. Tyto nedostatky jsme zjistili v rámci finanční kontroly. Pokud úředníci dojdou k závěru, že obec pochybila, vydají rozhodnutí a platební výměr. Poté mohou zástupci obce žádat o prominutí penále,“ přiblížil vedoucí kontrolního oddělení Roman Faron.

Hodoničtí tedy možná budou muset vrátit jedenáct a půl milionu korun a zaplatit i penále. „Čekáme na rozhodnutí. Samozřejmě doufáme, že nám sankci prominou. Je to složitá situace, kterou budeme muset řešit,“ řekl současný místostarosta Hodonic Petr Korger.

Pro jednadvacetimilionový rozpočet Hodonic by zaplacení sankce znamenalo obrovskou finanční zátěž. „Museli bychom si vzít úvěr, z běžného rozpočtu bychom dotaci vrátit pochopitelně nemohli,“ zakončil místostarosta. Šestatřicet bytů v lokalitě Na Vinici vyrostlo v sedmi domech v letech 2003 a 2004. Celkové náklady činily dvaačtyřicet milionů korun.