Obec pochybení odmítá. „Inspektoři u nás byli, žádné netopýry ovšem nenašli. Jelikož nedošlo k žádnému ohrožení ani nezastavili stavbu, ta proto pokračuje dál," uvedl starosta Hodonic Pavel Houšť.

Pokud v rozebrané střeše žádní netopýři nebyli, nemusí to ještě zřejmě znamenat, že byl postup stavby zcela bez problémů. „Budovy jednoznačně poskytují úkryt letní kolonii netopýra večerního. Jedná se o druh netopýra, který vylétá krátce po západu slunce a je dobře pozorovatelný i laiky. Pozorování výletu netopýrů z úkrytu také potvrdilo předpokládaný přílet netopýrů v první polovině dubna a lze tedy předpokládat, že v této době již probíhají porody mláďat," argumentoval ve vyjádření zaslaném příslušným úřadům Jan Zukal z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd.

Podle informací Deníku mohl zástupce obce či stavaře upozornit už starý i nový trus, který měli pod střechou najít. V takovém případě měli navíc zástupce obce podle Zukala požádat o výjimku z příslušné vyhlášky. „Výjimka by pak stanovila opatření pro zamezení a nevhodné načasování nyní již zahájených stavebních prací a také podmínky umožňující zachovat kompromisní stav budov vhodný pro netopýry i pro člověka," poukázal expert.

Podle starosty Houště ovšem zástupci obce o ničem nevěděli. „Je to pro nás zcela nová záležitost, výskyt netopýrů nám znám nebyl, ani jsme nic takového nepředpokládali. Poprvé jsme se tím setkali, až když přišli inspektoři," argumentoval starosta.

Česká inspekce zatím jen potvrdila, že se případem zabývá. „V Hodonicích jsme byli. Nyní prověřujeme doklady a důkazy, které jsme dostali a sami zjistili. Naše šetření zřejmě ukončíme do několika týdnů. Více k případu zatím říci nelze," uvedl ředitel brněnského inspektorátu Jindřich Mikeš.

O samotném kontroverzním zateplení mateřské školy a obecního domu Daren bude zřejmě znovu řeč také na další schůzi hodonického zastupitelstva v polovině příštího týdne.

Část místních lidí totiž znovu žádá zastupitele, aby rozběhnuté stavební práce zastavili a nechali přepracovat příslušné projekty. „Ačkoliv žádosti podepsal dostatek lidí na to, aby je zastupitelé museli projednat, na zveřejněném pořadu schůze ale nejsou ty, které reagují na poslední vývoj," uvedla zástupkyně kritiků Ludmila Jungová.

Do zveřejněného programu představitelé obce zařadili celkem devět bodů týkajících se dvou domů v historickém jádru obce u kostela. Lidé v nich opět požadují zastavení všech prací, přepracování projektu s přihlédnutím k historické hodnotě budov. Obdobně znějící podněty na své poslední schůzi obecní zastupitelé po dvouhodinové diskusi jednoznačně odmítli. „O zateplení obecních domů rozhodlo zastupitelstvo už v uplynulém roce. Reagovalo na negativní výsledek energetického auditu. Pokračujeme navíc v projektu, na kterém se shodlo už minulé zastupitelstvo," argumentoval na minulé schůzi starosta Houšť.

Podle Jungové ale zastupitelé neberou na zřetel řadu vyjádření některých oslovených památkářů, architektů a dalších odborníků. „Náš názor, že projekt skutečně mění vzhled obou budov, potvrdilo v těchto dnech i stanovisko České komory architektů," uvedla Jungová.