Ty roku 2008 bezúplatně převedl Pozemkový fond ČR do majetku obce, která je následně odprodala. Nedodržela však zákonný postup. „Dva ze tří pozemků byly prodány za cenu nižší, než je cena obvyklá. Záležitost prodeje navíc nebyla vůbec projednána se zastupitelstvem. Nyní jsme objevili dalších dvanáct pozemků, které byly prodány bez zveřejnění záměru na úřední desce," přiblížil starosta Hodonic Petr Korger.

Bývalý starosta František Houšť nechtěl celou záležitost komentovat. Nevyjádřil se ani k tomu, zda záměr zveřejňovali na úřední desce a projednávali v zastupitelstvu. „Nevím přesně, o jaké pozemky jde, zápis ze zastupitelstva je přesně nespecifikuje," poznamenal Houšť.

Současní představitelé obce ale poukazují i na to, že jejich předchůdci zanedbávali zveřejňování záměrů dlouhodobě. Například první doložené záměry prodeje obecního majetku pochází až z roku 2003, i když zákon takovou povinnost ukládá již od roku 1990. A pro případnou skartaci dokumentů platí přesně stanovená pravidla.

„Vše, co se týká převodu obecního majetku, má charakter archiválie. Jsou jimi i zápisy ze zastupitelstva, programy, usnesení včetně všech příloh. Obec si je ponechává pět nebo deset let a pak dokumenty navrhuje do skartačního řízení nebo předává k uložení do státního archivu. V případě Hodonic by se jednalo o okresní archiv ve Znojmě," vysvětlila zákonné postupy pracovnice archivu, která si nepřála být jmenovaná.

Kontrola dotace

Bývalý první muž obce stojí zřejmě i za důvody, které vedly k uložení více než dvoumilionové pokuty. Obec byla totiž před více než rokem terčem kontroly finančních pracovníků. Prošetřovali porušení dotační smlouvy na výstavbu šestatřiceti bytových jednotek v ulici Na Vinici.

„V kontrolovaném období od začátku roku 2005 do poloviny roku následujícího prokázali porušení dotačních podmínek u sedmi bytů. Uzavření nájemní smlouvy bylo totiž podmíněno poskytnutím půjčky obci, což odporuje smlouvě se Státním fondem rozvoje bydlení," vysvětlil starosta Korger.

Proti rozhodnutí finančního úřadu o uložení dvoumilionové pokuty se Hodoničtí odvolali. „Výsledek budeme vědět do konce září. To je termín, kdy budeme znát i výsledek policejního šetření. Na konec září plánujeme také další zasedání obecního zastupitelstva. Doufám, že si tento důležitý moment nenechají ujít ani opoziční zastupitelé," poznamenal starosta.