Jako malý kluk, který něco provedl a teď si vymýšlí stále lepší historku, aby nakonec dostal co nejméně na zadek. Podobně vypadá i zdůvodňování odvolání vedoucí majetkového odboru Renaty Horákové, které veřejnosti servíruje vedení znojemské radnice.

Naposledy vymyšlený příběh zní následovně: Horákovou chtěl tajemník radnice odvolat již při únorovém jednání rady města. Kvůli dlouhodobé nespokojenosti s jejími pracovními výkony. Protože je to ale citlivý člověk, který vnímá složitou rodinou situaci Horákové, domluvil se s ní na rezignaci. Ta by pro ni byla výhodnější. Vedoucí mu prý telefonicky z dovolené přislíbila, že rezignaci podepíše. Po svém návratu si to ale údajně rozmyslela. Proto při nynějším pondělním jednání městské rady již navrhl její skutečné odvolání. A rada s tím v poměru sedmi hlasů proti jednomu souhlasila.

Bývalá vedoucí majetkového odboru Renata Horáková je tak definitivně odvolaná ze své funkce. Na dnešní tiskové konferenci to oznámilo vedení města. Podle starosty Petra Nezvedy a tajemníka Vladimíra Krejčíře dlouhodobě nezvládala svou práci.

Přečtěte si také: Rada města jednala o Horákové

„Městským radním jsem se na pondělním jednání omluvil, že jsem jim nejprve předložil informaci o rezignaci Horákové, kterou jsem měl podloženou jen ústním slibem. Současně jsem radě předložil návrh na odvolání vedoucí majetkového odboru a to kvůli víceméně závažným porušením povinností, kterých se dopustila za posledních šest měsíců. Dnes ráno jsem to s ní probral, informoval jsem ji o jejím odvolání a nabídl jsem jí práci na odboru výstavby. Do zítřka si to může rozmyslet,“ řekl na tiskové konferenci tajemník Krejčíř.

Jediným, kdo na radě hlasoval proti odvolání Horákové, byl Vladimír Finda (KDU-ČSL). Ten svůj nesouhlas se zbavením funkce Horákové avizoval již po minulém jednání rady. „K odvolání není důvod. Jestli o tom budeme jednat příště, budu znovu proti,“ řekl už před časem Finda.

Přestože Horáková žádala radní o to, aby mohla při jednání osobně být, většina byla proti. „Byla jsem pro, aby se našeho jednání zúčastnila. Většina ale byla proti. Následné důvody mě pak přesvědčily, abych hlasovala pro její odvolání. Majetkový odbor spadá pod pana starostu, on by měl proto za něj zodpovídat i včetně výběru vedoucího,“ konstatovala radní Jana Valášková.

Pro odvolání Horákové byl na pondělním jednání rady i starosta města Petr Nezveda. „Pro její odvolání jsem hlasoval kvůli několika důvodům, především dlouhodobým chybám při přípravě materiálů do rady. Není třeba možné, aby se v případě bytu, jehož prodej byl vysoutěžen zhruba před rokem, nedostal do třech následných jednání zastupitelstva. Navíc jsem byl nespokojen s připraveností paní vedoucí při projednávání městského rozpočtu,“ řekl starosta.

Přečtěte se také: Spor s Horákovou jde do rady. Snad

Nezvedovy výtky se však podle Horákové nezakládají na pravdě. „Z důvodu změny podmínek prodeje bytu, nejprve tam totiž bydleli nájemníci, žádal majetkový odbor několikrát o stanovisko externího právníka úřadu, zda nebudeme postupovat z právního hlediska v rozporu se zákonem. Do dnešního dne na to neodpověděl. Několikrát jsem jej urgovala v kanceláři tajemníka, na rozpor se zákonem jsem upozorňovala i místostarostu Blažíčka. Protože mě nechtěl vyslyšet žádný z nich téměř dva měsíce, nachystala jsem věc nakonec do rady na konec února se všemi podstatnými informacemi. Bod byl ovšem na stejné radě, kde se mě pokusili poprvé odvolat, odložen,“ kontrovala Horáková.

Ta odmítá i výhrady vůči její připravenosti k projednávání rozpočtu. „Nepovažovala jsem za nutné zasahovat do čtení, při kterém ani starosta ani nikdo z přísedících neměl žádné výhrady. Nevím, v čem tedy teď moji nepřipravenost spatřují,“ ptá se bývalá vedoucí.

„Nemohu se ubránit pocitu, že za mým odvoláním je úplně něco jiného než radnice říká a pokaždé jinak. Proč říká něco jiného na tiskové konferenci a něco jiného mi píše na papír jako oficiální důvod mého odvolání – šest nepodložených výtek kvůli nedodržování docházky, použití počítače a notebooku k soukromým účelům a překročení limitů hovorného?“ uzavírá.

Nezveda se naopak ohradil proti spekulacím o možných souvislostech mezi odvoláním Horákové a záměrem vedení města dlouhodobě pronajmout areál bývalé Malé Louky spřízněným firmám. „Žádné nepravosti za tím nejsou,“ řekl Nezveda.

Odmítl i informace o možném sloučení odborů majetkového a rozvoje. „O ničem takovém jsme nikdy nemluvili,“ uvedl starosta.

„Teď nám nezbývá nic jiného, než vyhlásit na místo vedoucí majetkového odboru nové výběrové řízení,“ dodal Nezveda.

Horáková je v současné chvíli přitlačena ke zdi. Pokud by totiž na nabídku nekývla a z úřadu odešla, nedostala by žádnou podporu z úřadu práce. Protože jí byla nabídnuta jiná práce. A při současné více než sedmnáctiprocentní nezaměstnanosti by nové místo sháněla velmi těžko. „Nabídku práce zvažuji,“ potvrdila Horáková. Ta se jako vdova sama stará o dospívající dceru.

Nezbývá mi než reagovat na slova pana starosty

Renata Horáková

Nemohu se ubránit pocitu, že za mým odvoláním je úplně něco jiného než radnice říká a pokaždé jinak.

Proč říká něco jiného na tiskové konferenci a něco jiného mi píše na papír jako oficiální důvod mého odvolání (6 nepodložených výtek - nedodržování docházky, použití počítače a notebooku k soukromým účelům, překročení limitů hovorného atd.)

Proč mi nebylo umožněno promluvit na radě, když je kolem mého odvolání tolik otazníků? Proč jsem panu starostovi a ostatním radním níže uvedené nemohla objasnit osobně?

Nezbývá mi než reagovat na slova pana starosty, kterými se vyjádřil na moji adresu na tiskové konferenci dne 23. 3. 2010.

- Schválený prodej bytu fyzické osobě v zastupitelstvu dne 15. 12. 2009 za cenu 340.000,-- Kč - v době zveřejnění záměru prodeje a schválení prodeje bytu existovala k bytu nájemní smlouva na dobu neurčitou a v bytě bydleli 2 nájemci. V době uzavření kupní smlouvy by byl byt však již právně i fyzicky volný, protože nájemci odešli do domova s peč. službou. V mezidobě od zveřejněného záměru prodeje a realizace vlastní kupní smlouvy došlo ke změně skutečnosti (váznoucí nájemní smlouvy) oproti stavu uvedenému na zveřejnění záměru prodeje a projednanému v městském zastupitelstvu. V případech, kdy dojde k podstatné změně okolností, je vhodné zvážit opětovné zveřejnění záměru prodeje na úřední desce. Řečeno laicky: při koupi bytu nabídnete jinou cenu, když kupujete byt se 2 nájemci a jinou cenu, když kupujete byt prázdný. Z důvodu změny podmínek prodeje předmětného bytu majetkový odbor několikrát žádal o stanovisko externího právníka úřadu, zda nebude majetkový odbor postupovat z právního hlediska v rozporu se zákonem. Do dnešního dne na toto neodpověděl. Několikrát jsem jej urgovala v kanceláři tajemníka, na rozpor se zákonem jsem upozorňovala i místostarostu Blažíčka. Protože mě nechtěl vyslyšet žádný z pánů téměř 2 měsíce, nachystala jsem nakonec do rady 23. 2. materiál se všemi podstatnými informacemi. Bod byl na radě 23. 2. (když se pokusili mě prvně odvolat) odložen. Nevím tedy pane starosto o jakém vysoutěženém prodeji bytu před rokem hovoříte a shodneme se doufám v tom, že podstatou správného výkonu samosprávy je především dodržování zákonů!

- Pozemky v Derflicích – zase jedno zveřejnění záměru prodeje, které jsme měli udělat obratem do druhého dne ráno! Parcelní čísla: 70,73,80,81 o celkové výměře 6046 m2 v k.ú. Derflice k výstavbě rodinných domů za cenu 50,-- Kč/m2. Zveřejnění obsahovalo všechny údaje zákona o obcích a po právní stránce bylo naprosto v pořádku. Do rady, zastupitelstva a kupní smlouvy byla ještě dopsána podmínka, že k části pozemku p. č. 80 o výměře 640 m2 je sjednána nájemní smlouva a že pozemky jsou určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou pro bydlení. Pro případ porušení se kupující zaváže uhradit peněžité nároky vznesené Pozemkovým fondem (viz smlouva o bezúplatném převodu).

Pane starosto, ani v tomto případě nejsou vaše informace správné. Není pravda, že tato firma o tom věděla až před podpisem kupní smlouvy, s výše uvedenými podmínkami to už šlo do rady i zastupitelstva.

- Moje připravenost při projednávání rozpočtu – na 1. čtení (datum si už nepamatuji) jsem jako každý rok přišla se svou kolegyní ekonomkou, která má tuto problematiku v náplni práce a je osobou znalou věci do detailu. Nepovažovala jsem za nutné zasahovat do čtení, při kterém jste ani Vy ani nikdo z přísedících neměl žádné výhrady. Nevím v čem moji nepřipravenost tedy spatřujete.

Nezbývá mi než znovu opakovat, že výše uvedená prohlášení jsou účelová, nepodložená a lživá.