Přestože je hlavní turistická sezona nenávratně pryč, lemují úzkou silničku vedoucí k hornodunajovické přehradě desítky osobních aut. Některá jsou zaparkovaná i za značkou zakazující vjezd. Dnes však je výjimečná situace. Rybáři mají dlouho plánovaný výlov všech ryb z vod přehrady. Vodohospodáři ji totiž kvůli nezbytným opravám hráze už od poloviny srpna vypouští a brzy bude vidět na samotné bahnité dno. Poprvé v historii přehrady.

„Je to zajímavý pohled. Chodím sem na ryby pravidelně, ale místní nejsem. Teď se jen obávám, aby se tady po opravách hráze a opětovném napuštění vody daly brzy opět lovit ryby. V horším případě si myslím, že si tady tak čtyři roky nezachytáme," říká žena v rybářském oblečení a nespouští z očí jedinou loď, která pluje uprostřed nyní již velmi nízké vodní hladiny.

Na lodi je pětice rybářů. Bedlivě sledují každé mrsknutí ploutve pod hladinou. „Támhle je! Otoč to!" zakřičí rybář na přídi lodi. Za jeho zády se ve dvou kádích mrská několik již vylovených ryb.

Asi po hodině musí loďka poprvé k hrázi. Tam muži v gumových botách a oblecích nakládají veškerý úlovek do plechové nádoby, kterou si pomocí kladky vytahují o několik metrů výše jejich kolegové na břehu.

„Všechny ryby z tohoto revíru, tedy Rokytná 3A, odvážíme do vod stejného revíru. Budou i v samotné řece Rokytná," informuje hospodář rouchovanských rybářů Vojtěch Pohanka. V ruce drží sešit, do kterého pečlivě zapisuje každý vylovený kus.

„Vojto, piš si: Dva fousatý a dva tolstolobici," hlásí hospodáři jeden z rybářů, který pomáhá nakládat veliké ryby do speciálních kontejnerů nákladního auta, určeného pro převoz živých ryb. Jejich počínání sledují desítky přihlížejících.

„Za první hodinu jsme vylovili asi deset patnáctikilových sumců a dvacet asi dvacetikilových tolstolobiků. Ovšem kolik tam toho ještě je, to nedokážu odhadnout. Vůbec nevíme, co nás ještě ve vodě čeká," říká Pohanka.

Podzimní slunce pomáhá lovícím rybářům odhalovat šupináče pod hladinou, ale také ještě stále trochu hřeje. Když pramice odrazí od břehu, odjíždí první nákladní auto s rybami. Rybáři, kteří zůstávají na břehu, odcházejí ke své maringotce. Před ní plápolá malý oheň. „Kdo si dá kafe?" ptá se jeden z hloučku zeleně oblečených mužů v holínkách. Chlapi debatují o výlovu a přitom se zahřívají čajem či kávou. Vhod přichází i menší svačina.

„Jsem zvědavý, co ještě vyloví a co třeba bude zapíchnuté do bahna na dně přehrady. Je to opravdová událost. Proto je tady tolik lidí. A jak tak koukám, je tu i dost novinářů a támhle dokonce točí kameraman České televize. Budeme slavní," směje se muž ve středních letech a kamarádovi ukazuje, kde si kameraman na hrázi přehrady postavil svůj stativ.

Na samotném výlovu se podílí asi dvacítka rybářů. Další lidi má na přehradě Povodí Moravy. Jeho pracovníci se pomalu připravují na nezbytné opravy hráze.

„Vodu z této přehrady vypouštíme kvůli nezbytné rekonstrukci technologie spodních uzávěrů. Máme v plánu si také celé vodní dílo detailně prohlédnout. Před dvěma lety jsme je totiž převzali od bývalého správce, kterým byla zemědělská vodohospodářská správa. Budeme se nyní snažit zajistit i nadále hlavní účel této nádrže, kterým je odběr závlahové vody," přibližuje pozadí celé operace mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Vůbec první vypuštění přehrady potvrdil starosta Horních Dunajovic Ladislav Březina. „Pokud vím, vypouštěcí technologie neodpovídá zcela projektové dokumentaci. Po dohodě s okolními obcemi se lidé z Povodí rozhodli přehradu vypustit. Nejdříve uvažovali o využití potápěčů, ale to by bylo zřejmě moc nákladné řešení," uzavírá starosta Březina.