„O československé brigádě Jana Žižky z Trocnova toho širší veřejnost příliš neví, na rozdíl od československých letců ve Velké Británii, nebo Armády Ludvíka Svobody. Přitom její vojáci podstupovali každodenní vojenské střety na území bývalé Jugoslávie. Takové hrdiny je potřeba neustále připomínat,“ řekl bývalý armádní generál Pavel Štefka, který byl slavnosti přítomen.

„Když jsem v dubnu roku 1940 utíkal do Jugoslávie, můj první pocit v této zemi byl takový, že jsem se znovu dostal na svobodu. První, co jsme po překročení státní hranice udělali, bylo, že jsme zazpívali státní hymnu. Cítili jsme se tam jako doma a mohli jsme se zbraní v ruce bojovat proti nenáviděnému nacistickému Německu. A přestože jsem se později dostal třeba do Francie, tak jsem dění a boj svých spolubojovníků v Jugoslávii stále sledoval,“ vzpomněl veterán a čestný předseda Československé obce legionářské Tomáš Sedláček.

Několik stovek vojáků z brigády Jana Žižky z Trocnova přesídlilo po druhé světové válce právě do obce Míšovice a dalších vesnic v okolí Hostěradic na Znojemsku.

„Jen do Míšovic, odkud byli Němci vysídleni, přišly až čtyři stovky osídlenců. Ti sice pocházeli z této oblasti, ale mezi světovými válkami odešli do bývalé Jugoslávie hospodařit. A po roce 1945 se zase vrátili zpět. Byli mezi nimi i moji rodiče. Část příbuzných zůstala v Chorvatsku, do Daruvaru za nimi dodnes jezdíme,“ řekl místostarosta Hostěradic Jan Burger.