Lidé míří k vrboveckému obchodu, odkud má vyjít průvod směrem do vinohradu. Početné shromáždění čeká na Cimbálovou muziku Antonína Stehlíka, která se podobných akcí účastní pravidelně. "Projdeme celou trasu mezi vinohrady a u každého zastavení si povíme zajímavosti o hroznové koze," pozvala Veronika Písařová, která zřízení stezky ve Vrbovci iniciovala.

Loni se stezka dočkala slavnostního otevření a letos přilákala spoustu návštěvníků znovu. "Je to pěkná tradice, ukážeme dětem, jak chodili lidé dříve oblečení, poslechneme pěkné písničky, " nadšeně pokyvuje hlavou jedna z návštěvnic.

Ale to už svolává Tomáš Bílek členy svého spolku. "Kostýmovaní dopředu, za nimi půjdou ostatní návštěvníci," volá Bílek.

Průvod vede Otto Bouda se slavnostním praporem znázorňujícím hroznovou kozu. Po pár minutách chůze procesí zastavuje a účastníci se občerstvují u prvního stanoviště. Vinař jim ochotně nabízí vrbovecká vína.

Otevírání této stezky je jendou z řady akcí kterou nadšenci pořádají. Spolek vznikl před třinácti lety. Slavnostnímu založení předcházelo vydání knihy znojemského učitele a písmáka Jiřího Svobody „O znojemské věži a jiné pověsti“, která obsahuje i několik pověstí o hroznové koze.

Podle zjištění historiků nosili vinaři před dávnými časy kozu do vinohradu. Členové spolku se snaží dávné tradici oživit a zatraktivnit region pro turisty. Jejich akce souvisejí s chodem ročních období a s ním souvisejícím děním ve vinohradu.

Tradice hroznové kozy žila na jižní Moravě a v Dolním Rakousku od středověku až zhruba do první světové války. Pak postupně vymizela. Hroznová koza, kozel i kůzlata v ní představovali patrony vinařů.