„Byl to první pohled na předložené návrhy. Studie přinesla některé zajímavé, nové pohledy, další náměty hodnotili členové komise rozporuplně,“ sdělil předseda komise Zdeněk Čižmář. K zajímavým nápadům podle jeho slov patří řešení prostranství před rotundou. „Vytipovává například místa, kde by bylo možné otevřít nebo obnovit spojení s Karolinými sady. Studie se zabývala i prostorem vnitřního nádvoří. Zde ovšem například návrh na otočné hlediště u komise příliš neuspěl,“ dodal Čižmář.

Projektanti předložili i náměty na rekonstrukci půdních prostor hradu, vytipovali místa pro bezbariérové spojení pater výtahy. „V přízemí jsou vytipované prostory pro konferenční využití, ty ale neomezí muzejní expozice. V dalším projednávání bude zapotřebí vyřešit zjištěné slabiny, jako je nedostatečné zázemí pro catering, nebo nedostatečná sociální zařízení,“ shrnul Čižmář. Pracovní skupina, pro niž komise chystala podklady zasedne zhruba do měsíce a připraví zásady pro zadání pro zadání projektu rekonstrukce. (mm)