Cílem je výměna zkušeností v propagaci památek a historických témat a její zlepšování na obou stranách hranice. „Jsme rádi, že vedení Retzu oslovilo právě nás. Díky tomu získáme nové zkušenosti a věřím, že budeme inspirovat i další členy. První společnou akcí totiž bude březnová exkurze členů spolku u nás ve Znojmě,“ uvedl znojemský starosta Jan Grois.

Zapojení Znojma ocenil i zastupitel Lukáš David, který v cestovním ruchu podniká. „Pro Znojmo to bude přínos a užitečná reklama u sousedů, s nimiž nás pojí společná historie,“ sdělil David.

Znojemské opevnění vznikalo od třináctého století. Tvoří je až tři pásy hradeb. Hlavní hradební zeď byla dlouhá dva a půl kilometru, dochovaná je ze dvou třetin. Ze čtyř bran není zcela dochovaná žádná.