Nová socha velkomoravského knížete Rostislava a stálá expozice o archeologických nálezech na Hradišti budou hlavními příspěvky Znojma k letošním oslavám cyrilometodějského jubilea. Pro sochu už zastupitelstvo na sklonku roku schválilo příspěvek, archeolog Bohuslav Klíma již má návrhy vzhledu nové expozice.

„Letošní rok patří oslavám jedenácti set padesáti let od příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu. Znojmo je jistě jedním z měst, které by toto výročí měly důstojně oslavit," řekl místostarosta Pavel Balík s odkazem na velkomoravskou historii znojemského Hradiště. Jeho centrum, vnitřní hrad, stálo na místě dnešního křížovnického kláštera s jeho hospodářským dvorem. Právě na prostranství před jeho bránou má od poloviny června stát pískovcová socha knížete Rostislava.

„S podnětem přišel Řád moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbána, který sochu pořídí a dodá. Městské zastupitelstvo již schválilo příspěvek pětasedmdesát tisíc korun, což je asi čtvrtina nákladů. Socha i s podstavcem bude mít asi tři metry. Bude stát na pozemku města v místě, které jsme vybrali po konzultaci s památkáři. Nebude do něj zasahovat ani zamýšlený kruhový objezd. Všechny potřebné náležitosti nyní vyřizujeme," dodal Balík.

Zastupitelé v prosinci podporu schválili bez zásadních připomínek. Jen opoziční zastupitel Jiří Kacetl poukázal na spěšný způsob projednání. „S myšlenkou samotnou souhlasím, jen bych rád viděl konkrétnější návrh podoby chystané plastiky a je škoda, že zadavatel neposoudil více návrhů," uvedl již dříve Kacetl

Probošt křížovnického kláštera Josef Hudec přípravy sleduje s určitým odstupem. „Možná by se mi zamlouvalo víc, aby tam stála socha sv. Cyrila a Metoděje, ale to už je věc iniciátorů tohoto záměru. Naše hlavní oslavy chystáme na letošní pouť u svatého Antonína, která bude letos věnována právě i cyrilometodějskému jubileu. Následný program spojený s odhalením sochy je pak už v režii organizátorů, na poutní mši je samozřejmě rádi přivítáme," uvedl Hudec.

Bohuslav Klíma, dlouholetý šéf hradišťských archeologů, naopak záměr vítá a na výročí chystá i otevření dlouho chystané expozice v jednom z bývalých hospodářských stavení ve dvoře u kláštera.

„Samotní věrozvěstové budou oslavováni všude, proto je dobré připomenout zde i knížete, který je na Velkou Moravu pozval. Znojemské velkomoravské hradiště navíc s Rostislavem docela dobře souzní i časově. Výborně je vybrané místo: uprostřed Hradiště a před vnitřním hradem, samotným centrem velkomoravského osídlení," argumentoval Klíma.

Pro expozici už má na stole několik návrhů, které zpracovali studenti architektury. „Jsou zajímavé, velkorysé až smělé. Začínáme s nimi pracovat, nicméně vzhledem k našim omezeným finančním možnostem musíme přijít na to, jak udělat za málo peněz hodně muziky," uvažoval Klíma.

Do jara chce mít pohromadě vybavení expozice a přibližně do konce května ji plánuje mít takříkajíc pod střechou. „Ukážeme nejen historický vývoj a význam znojemského Hradiště, ale také rozsah a výsledky našich bádání, včetně zajímavých a důležitých nálezů," dodal Klíma.

Předběžný plán znojemských oslav počítá s datem šestnáctého května, na které připadá zmíněná tradiční pouť u kaple sv. Antonína. Po ní má následovat průvod k soše knížete Rostislava a její požehnání pravoslavným duchovním, pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku totiž panovníka uctívá jako světce. Poté program zakončí slavnostní otevření archeologické expozice.