„Akce má stavební povolení, podepsali jsme s městem Znojmem smlouvu o spolupráci. Nyní čekáme na výsledky soutěže, z které vzejde zpracovatel projektové dokumentace. Znát bychom je mohli již v pololetí. Následovat bude výběr dodavatelské firmy, která by mohla začít pracovat na podzim, tedy za předpokladu, že se nikdo ze zúčastněných neodvolá a vše projde bez problémů radou města a radou Jihomoravského kraje," vysvětlil šéf znojemské pobočky Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Zdeněk Komůrka.

Jak doplnil, všechny naplánované práce by měli dělníci dokončit na jaře příštího roku, za nejzazší termín dokončený, který je vázaný na poskytnutí dotace, označil podzim příštího roku.

Nový rondel

Nekvalitní silnice na Hradišti získá nový povrch a součástí projektu je také tolik diskutovaný kruhový projekt. „Součástí stavby bude i oprava silnice od mostu přes Gránický potok a silnice směrem k Mašovicím," přiblížil Komůrka s tím, že objízdné trasy pro tranzitní dopravu povedou přes Mašovice. „Omezení pro ostatní dopravu jsme prozatím rozplánovali do čtyř fází v závislosti na opravovaných úsecích a rozsahu prací. Některé z nich si vyžádají pouze částečné uzavírky, jiné úplné," podotkl Komůrka.

Právě jistého nepohodlí spojeného s objížděním se obávají místní lidé.

„Nelogický se mi zdá naplánovaný kruhový objezd u obchodu, ale je fakt, že velká část silnice je ve špatném stavu a volá po opravě. Namísto čtyř kilometrů do Znojma ale najedeme nějakých dvanáct, což je nepohodlné a časově náročné. Hradištěm budou zřejmě projíždět autobusy MHD a doufám, že by nebyl problém pustit tudy i bydlící," uvažovala předsedkyně komise pro městskou část Hradiště Alena Lichá.

Již minulé vedení radnice slibovalo opravy zmiňované silnice i mostu. „Osobně jsem koncept projektu viděl již roku 2010, není tudíž novinkou současné radnice. Rekonstrukci mostu s námi tenkrát představitelé města probrali dopodrobna v kulturním domě, nyní jsme se pouze dozvěděli o konání ústního jednání a následně o vydání stavebního povolení," zlobil se obyvatel Hradiště Přemysl Karpíšek.

Jak dodal, zatím nikdo kompetentní nesdělil, jak se omezení, které si stavba vyžádá, dotknou obyvatel Hradiště, ani to jak budou časově ohraničené.

„Nikdo nám zatím nesdělil, zda stavba ohrozí některé autobusové spoje nebo zda někdo pomyslel na cyklisty," uzavřel Karpíšek.