„Uplynulých osmnáct měsíců bylo náročných. Slavnost jsme uspořádali jako poděkování všem našim zaměstnancům, díky jejichž práci a úsilí jsme toto mimořádné období se ctí zvládli a všem, kteří při nás a pacientech stáli a podporovali nás. Všem velice děkuji,“ prohlásil ředitel nemocnice Martin Pavlík.

Vyzdvihl i dobrovolníky, kteří šili roušky, poslali kávu či milý vzkaz nebo pořádali finanční sbírku.

Festival vína VOC Znojmo.
Ryzlink nebo královský Veltlín. Nováčky VOC Znojmo můžete ochutnat v sobotu i vy

Také práci policistů, hasičů, záchranářů, ale i studentů a jejich pedagogů, jenž přesahovala jejich rámec povinností. Přítomným zahrála například kapela Kamelot nebo si prohlédli výcvik dravých ptáků.