Zvyk spojený s vinařskou magií obnovili nadšenci ze Spolku Hroznové kozy ve Vrbovci na Znojemsku. „Dopátrali jsme se, že symbol kozy, bohyně úrody, byl uznávaný i na Znojemsku. Nejvíc koncem devatenáctého a počátkem dvacátého století. Jeho sláva zanikla po odsunutí německých obyvatel po druhé světové válce. Rozhodli jsme se zvyk obnovit,“ přiblížila viceprezidentka spolku Zuzana Boudová.

V historických podkladech se dostali badatelé až do starého Řecka. „Symbol kozy uznávali nejvíc v Mezopotámii, její podobu na sebe bral i bůh vína Dionýsos,“ dodala Boudová, která s dalšími zájemci legendu vypátrala a zvyk znovu uvedla do života tamních vinařů.

Znojemská nemocnice.
Sedm dní v týdnu: s očkováním ve znojemské nemocnici pomohou hasiči

Jejich akcí se účastní stovky dalších příznivců vína. S velkou poctou doprovází krojovaný průvod nazdobenou podobu Hroznové kozy Tři krále na hotařské obchůzce po vinných sklepech. Na Velikonoční pondělí vypustí symbolicky kozla k pomyslné manželce do vinohradu, aby se o něj společně starali a vyháněli nepoctivce. „Na podzim vysíleného kozla nazdobíme a doprovodíme do sklepa. Tam se o něj postará šenkýřka, aby nabral do jara sílu,“ popsala jednu z celkem pěti akcí Boudová.

Jedné z nich se účastnila i Jana Skoupá z brněnských Bohunic. „Byl to zážitek, ryzí folklor se zvykem, který jsem nikde jinde nezažila,“ ocenila unikátnost.

Spolek Hroznové kozy

Parta nadšenců, která obnovila 2 tisíce let starou vinařskou legendu Hroznové kozy

Vznikl před 17 lety ve Znojmě a čítá na 50 členů

Zasloužil se o doložení historických podkladů

Také o zápis na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje

Jejich akce navštěvují stovky vinařských turistů, i z Rakouska.

S nadšenci ze spolku drží legendu při životě i Cech vinařů Vrbovec, podporuje ho obec. Zájem o spolupráci projevili i sousedé z rakouského Hollabrunnu. Kde vinaři uctívají jiný zvířecí symbol, Sklepní kočku. Název mu dala podoba s plísní na zdech tamních vinných sklepů. „S nápadem propojit Hroznovou kozu se Sklepní kočkou naučnou stezkou přišli rakouští vinaři na dni otevřených sklepů. Vinařským turistům umožňuje putování za vínem na obou stranách hranice. Mohou jet na kole, vlakem. Dozví se zajímavosti nejen o víně, ale i historii,“ ocenil starosta Vrbovce Jiří Písař.

Kromě Hroznové kozy se seznam nemateriálních statků Jihomoravského kraje rozrostl o další cenný zvyk. Jsou jím pískem vysypávané ornamenty na Kyjovsku. V současné době se udržuje pouze v Šardicích a Hovoranech. „Jsou to důležité symboly naší jihomoravské identity. Živé a autentické zvyky a tradice z nás dělají to, čím jsme. Hroznová koza a malování pískem na seznam jednoznačně patří,“ vyzdvihl hejtman kraje Jan Grolich.

Pískem vysypávané ornamenty malují tamní lidoví umělci na chodníky a silnice u příležitosti tradičních hodů, svateb nebo konání folklorních festivalů. „Každé zviditelnění tradiční jihomoravské kultury znamená velký přínos pro region. Zvyšuje turistický ruch a díky tomu se mohou rozvíjet i služby, které využívají také místní,“ řekl náměstek hejtmana a starosta Kyjova František Lukl.

Z kraje mohou ceněné zvyky postoupit na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.