„Do lokality za cukrovarem, kde má být podle územního plánu krajinná zeleň, vozí již dlouhou dobu pracovníci Technických služeb bioodpad. Není mi jasné, proč odpad neodvezou ke zpracování do kompostárny," zlobil se místní obyvatel Patrik Reichl.

Obtížný zápach

Jak doplnil, letos radnice zavedla třídění biologického odpadu pro domácnosti a lidem nabízí odvoz listí, trávy a dalšího materiálu ze zahrádek. „Kontejnery jsou bohužel otevřené a často se tak line po městě nepříjemný zápach," povzdechl si Reichl s tím, že lidé na skládku za cukrovarem často přidávají také suť nebo jiný materiál.

Zlepšení celé situace přislíbil starosta Hrušovan nad Jevišovkou Miroslav Miloš. „Chystáme nový územní plán a současně také projekt kompostárny, která by se mohla rozjet již v příštím roce," naznačil hrušovanský starosta. Doplnil, že v současné chvíli mohou lidé odložit určitý odpad ze zahrádek také v nedávno otevřeném sběrném dvoře.

o kompostováníBiomateriál obvykle tvoří 40 % směsného komunálního odpadu. Oddělování biomateriálu od ostatního odpadu je normální běžnou součástí třídění odpadu na papír, sklo, plasty, nápojové kartony nebo kovy. Materiál převážně ze zahrádek se za přístupu vzduchu a působení mikroorganismů přeměňuje na kompost, který zajistí zachování přirozeného koloběhu živin. Kompost je důležitý pro udržení kvality půdy, ale obsahuje také humus, který zvyšuje schopnost půdy zadržovat vodu. Při průmyslovém kompostování aeraci zajišťují obvykle překopávače, které může nahradit také vhánění či odsávání vzduchu.

Podle místních lidí je ale další nevzhledná skládka v bývalém hrušovanském sadu směrem na Pravice. „Není to pěkná vizitka, odpad zde tleje v těsném sousedství biokoridoru," kritizoval Reichl.

Na Znojemsku přitom nabízí obcím z regionu uložení biodpadu velká kompostárna v Únanově. „Otázka je, zda by se vzdálenějším vesnicím či městům dovoz k nám vyplatil. Uložení přijde na tři sta padesát korun bez DPH za jednu tunu bioodpadu. Nyní platí nový zákon a všechny obce jsou povinny odpad třídit. Okolní vesnice zareagovaly a narůstá nám počet zájemců," podotkl únanovský starosta Vojtěch Fabík.

Jejich zařízení funguje již čtvrtým rokem a kromě Únanova a Znojma dokáží uspokojit další obce.

Skládka bioodpadu v Hrušovanech nad Jevišovkou budí vášně. Získaný kompost slouží k rekultivaci nedaleké skládky, ale mohou jej využít i zahrádkáři nebo vinaři pro zkvalitnění půdy. „Zhruba polovina kompostu jde ještě přes síto, a tuto zpracovanou hmotu nabízíme lidem zadarmo. Kvůli naplnění dotačních podmínek nemůžeme totiž s kompostem obchodovat. Své důležité místo má při sadovnických nebo vinohradnickým úpravách, nepatří však přímo do potravinového řetězce," upřesnil Fabík.

Únanovské zařízení zpracovává především trávu, listí i větve a přišlo na více neždvacet milionů korun. Převážnou část zaplatily dotace.

„Firma .A.S.A vozí část kompostu také na své sběrné dvory, odkud si materiál mohou zájemci odebrat," přiblížil únanovský starosta.

Loni postavili kompostárnu také v Jevišovicích. Místní lidé, ale i obyvatelé okolních vesnic sem mohou přivést ovocné a zeleninové zbytky, posekanou trávu, drnové řezy, piliny, hobliny, kůru, trus nebo podestýlku hospodářských zvířat, popel ze dřeva, případně i slámu nebo seno.

Kompostárna včetně vybavení přišla na devět milionů korun, přičemž devadesát procent nákladů pokryly dotace. Jevišovičtí třídění bioodpadu jen uvítali a jejich přístup překvapil i představitele tamní radnice.

Velký zájem

„Zájem lidí je překvapivý, zatím jsme sem přivezli osm set tun bioodpadu," sdělil jevišovický starosta Pavel Málek s tím, že již téměř naplnili plánovanou kapacitu, která je devět set tun.

„Dokonce jsme museli dokoupit nový drtič. Kompost putuje na obecní pozemky a pokud mají lidé zájem, mohou si také přiměřené množství odvést na své zahrádky," doplnil Málek.

Po městečku rozmístili velkoobjemové červené kontejnery, kam mohou lidé materiál ze svých zahrad odkládat. Popelnice na bioodpad začalo poskytovat obyvatelům města Znojmo již před dvěma roky. Vlastní kompostárnu zřídili již před třemi lety za čtyři a půl milionu v Kuchařovicích.

Skládka bioodpadu v Hrušovanech nad Jevišovkou budí vášně.