„Návrh zpracovali studenti Mendelovy univerzity – Zahradnické fakulty v Lednici, oboru Zahradní architektury, které jsem prostřednictvím jejich děkana Petra Kučery, oslovila se žádostí o vypracování návrhu řešení veřejného prostranství na náměstí Míru. Prvotní záměr, řešit jen bezprostřední okolí sousoší Nejsvětější Trojice, se změnil v komplexní řešení celého prostranství od radnice směrem k Jednotě,“ vysvětlila starostka Hrušovan Alena Loukotová.

Vznikla diplomová práce čtyř studentů nazvaná Architektonické, funkční, dispoziční a výtvarné řešení náměstí Míru v Hrušovanech nad Jevišovkou. „Práce studentů prošla několika obhajobami. Druhé z nich se zúčastnili, kromě vedoucího práce, také představitelé našeho města, odbornice v oboru parkových úprav a zástupce stavební firmy, kteří návrh připomínkovali. Již na této druhé obhajobě jsme se všichni shodli, že jde o návrh výjimečný a zajímavý. Na třetí závěrečnou obhajobu přijeli studenti do Hrušovan a zde prezentovali svou práci před zastupiteli města,“ dodala Loukotová.

Předběžný rozpočet na úpravy nového náměstí je devět a půl milionu korun. Podle vedení města jde zatím jen o návrh úprav náměstí a následnou veřejnou diskuzi.„Už se ozvala řada obyvatel, kteří měli především připomínky k plánovanému úbytku parkovacích míst na náměstí. Tento problém budeme samozřejmě chtít vyřešit vybudováním parkoviště či odstavné plochy na jiném místě,“ dodala Loukotová.


Návrh náměstí a podrobné informace najdou zájemci na webových stránkách Hrušovan nad Jevišovkou www.hrusovany.cz