„Zasedání svolávám na pátou hodin do Modrého salonku městského úřadu,“ sdělil starosta města Miroslav Miloš. Program jednání obsahuje celkem čtrnáct bodů.