Nový vrt na pitnou vodu v Hrušovanech provede ještě do konce tohoto roku odborná firma. Důvodem je loňské zastavení prací na rozšíření městského vodovodu, tehdy byl totiž vrt kontaminovaný karcinogenními látkami. Hrušovanští podali trestní oznámení na neznámého pachatele, ale policie případ odložila.

Hrušovanská radnice nemohla naplnit devatenáctimilionový projekt na úpravnu vody, na nějž měla přislíbené dotace. „Nyní jsme nechali zpracovat projekt na hydrogeologický průzkum a vyhlásili veřejnou zakázku. Uchazeči se mohou hlásit do konce srpna a po výběru vhodného dodavatele by mohli začít vrtat. Předpokládám, že k tomu dojde ještě do konce roku. Vrt pro pitnou vodu bude hluboký dvě stě dvacet metrů," vysvětlil starosta Hrušovan nad Jevišovkou Miroslav Miloš.

Příští rok plánují Hrušovanští zřídit přivaděč a úpravnu vody, jejíž výstavbu museli loni zastavit. „Vše bude záviset na penězích a dotacích. Doufám, že vše se nám podaří vyřešit co nejdříve," dodal starosta.

Pro vedení radnice a část obyvatel města byla kontaminace vrtu krajně nepříjemná záležitost. „Do lokality za řekou vede už tři roky nový vodovod, pro který ale není dost vody. Právě proto již minulé vedení města zřídilo vrty a připravilo projekt úpravny vody. Dvě stě padesát lidí bydlících za řekou má problém s pitnou vodou. Kvůli loňským potížím s kontaminací je vodovod stále na suchu. Nové vrty na jiném místě by měly celou záležitost vyřešit," přiblížil Miloš.

Znehodnocené vrty

Testy jednoho ze dvou vrtů vybudovaných před třemi lety ukázaly přítomnost rakovinotvorného perchloru. Norma pro pitnou vodu připouští deset mikrogramů této látky na litr, v jednom vrtu odborníci zjistili koncentraci sto sedmačtyřicet mikrogramů. „Vrty v hodnotě dvou milionů korun jsou proto znehodnocené," sdělil již dříve starosta Miloš.

Karcinogeny se do půdy a podzemní vody mohly dostat jen lidskou činností. Hrušovanští radní podali proto trestní oznámení. „Policie pachatele nenašla a zřejmě ani nehledala, obrátili jsme se i na státní zastupitelství, které případ odložilo. Je pro nás důležité, aby policie ukázala na viníka. Jinak totiž hrozí, že budeme muset uhradit náklady na sanaci ve výši dvaceti milionů z městské kasy. Se zastupiteli jsme se dohodli, že podáme trestní oznámení znovu," přiblížil starosta.

Policisté ale došli k tomu, že se nejednalo o trestný čin. „Po prošetření celého případu jsme došli k závěru, že nedošlo ke spáchání trestného činu," komentovala záležitost znojemská policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová.

Koncentrace škodlivých látek v pitné vodě byla o řád vyšší, než připouští norma pitné vody. „Je vyloučeno, aby hygienici souhlasili s připojením takového zdroje. Vzhledem k vysokému obsahu závadné látky ani nemá smysl rozebírat jednotlivá zdravotní rizika," nastínil Miroslav Staněk z krajské hygienické stanice.

Znojemsko zásobuje vodou většinou znojemská a vranovská přehrada. Vrtů pro pitnou vodu jsou v regionu jen asi tři desítky.