„V programu česko – rakouské spolupráce jsme zpracovali projekt Zelená pro vaše pohodlí. Na základě koncepce projektu jsme osadili jednotný informační a orientační systém města. Všechny informace na tabulích jsou uvedeny dvojjazyčně, a to česky a německy,“vysvětlila Eva Ševečková, která měla celý projekt na starosti.

Nový informační systém obsahuje tři části. „Směrové šipky slouží k orientaci účastníkům silničního provozu, k vyhledávání a dosažení vybraného cíle. Jejich záměrem je navést návštěvníky k atraktivním částem města. Další jsou orientační tabule, které turistům pomohou najít informaci o konkrétním objektu a nasměrovat je k dalším objektům. Upozorňují i na strategická místa v sousedním příhraničním městě Laa an der Thaya. Informace na nich najdou turisté jak v češtině, tak i v němčině. A posledním článkem jsou vítací tabule, které jsou umístěné na všech čtyřech příjezdových komunikacích do města a vítají všechny návštěvníky,“ shrnula Ševečková.

Projektu se hrušovanští zastupitelé věnovali od začátku tohoto roku, poslední tabuli pověsili dělníci před dvěma týdny. Město získalo na informační systém tři sta tisícovou dotaci. „To pokrylo pětaosmdesát procent nákladů. Zbytek doplatilo město,“ dodala Ševečková.