Na pódiu se vystřídaly také děti z místních škol. Zazpívaly známé písničky nebo se podělily o své taneční umění, a to mimo jiné i v opičí masce. „Slavnosti pořádá město již po třiadvacáté," hlásil moderátor z pódia. Lákala vystoupení mušketýrů, pištců a trubadůrů i potulných muzikantů. Centrum města zaplnily stánky s cukrovou vatou, balónky či řemeslnými výrobky. Pro děti byly připravené také nejrůznější pouťové atrakce.