Ještě před deseti lety byla v historickém sále diskotéka. „Kino skončilo v roce 1994, dalších sedm let pak obec pronajímala sál na diskotéky. Když se sál vrátil obci, poslali mě tam dát do pořádku elektriku,“ vzpomíná Ivo Hudec. Sběratel promítaček a nadšenec se chopil příležitosti a do dvou let měly Božice své kino zpět.

„Ze zkušenosti vím, že zrušit kino je velmi snadné a obnova je pak velmi pracná. U nás se podařila. Hrajeme několikrát do měsíce a zájem diváků bývá velký. Občas se stane, že musíme přistavit i několik židlí,“ připomíná Hudec. Kino je ostatně díky němu a skupině nadšenců malým kulturním střediskem.

„Vedle promítání filmů pořádáme i další akce. Už tu hrála brněnská filharmonie, koncertovali konzervatoristé a zpíval sbor z Mašovic. Občas zde mají svá vystoupení děti,“vypočítává Hudec.

První kino vzniklo v Božicích v roce 1947. „O původu jména Marta jsou dvě verze. Jedna říká, že se tak jmenovala manželka prvního provozovatele. Druhá jméno odvozuje od manželky Klementa Gottwalda. Prý jednou v Božicích byli u příležitosti nějaké slavnosti. Ani pamětníci dnes nedokáží říct, jak to bylo. V každém případě jsme se k původnímu jménu vrátili. Tvrdíme totiž, že Svět je v každém městě, ale Marta je jen jedna,“ říká s úsměvem Hudec.